Bộ GD-ĐT triển khai đào tạo thêm 7.300 giảng viên trình độ tiến sĩ 10 năm tới

23/04/2021 10:15
Đề án 89 đặt mục tiêu trong 10 năm tới đào tạo được khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ.

Bộ GD-ĐT triển khai đào tạo thêm 7.300 giảng viên trình độ tiến sĩ 10 năm tới - Ảnh 1.

Đề án 89 đặt mục tiêu đào tạo thêm nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ sở giáo dục đại học - Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo Vụ Giáo dục đại học, hiện nay cả nước đang có trên 73.000 giảng viên đại học, trong đó số giảng viên đạt trình độ tiến sĩ là 28,8%. 

Bộ GD-ĐT đang triển khai quyết định số 89 phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89).

Để hoàn thành mục tiêu đề án 89, trong 10 năm tới cần đào tạo được khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ.

Đề án 89 hướng tới các mục tiêu: Đào tạo trình độ tiến sĩ cho 10% giảng viên đại học; đào tạo để trên 80% giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ trở lên; bồi dưỡng kỹ năng quản trị đại học cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và bồi dưỡng một số kỹ năng, như: phát triển chương trình đào tạo, ngoại ngữ, tin học, phương pháp giảng dạy… cho 100% giảng viên; thu hút 1.500 nhà khoa học, những người có trình độ tiến sĩ về làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Dự thảo thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ theo quyết định số 89/QĐ-TTg, quy định cơ sở cử giảng viên đi đào tạo được quyền tự chủ, đồng thời chịu trách nhiệm giải trình trong công tác tuyển chọn ứng viên đáp ứng quy định; được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước để đào tạo theo đề án.

Dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm của cơ sở cử đi đào tạo, bao gồm xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực của cơ sở trong phạm vi đề án; bồi dưỡng tạo nguồn giảng viên có nguyện vọng tham gia đề án 89; bảo đảm đủ năng lực tự chủ về tổ chức chọn công khai, minh bạch và công bằng; quản lý và cấp phát học bổng của đề án 89 tới người được cử đi đào tạo theo hướng dẫn; báo cáo tình hình triển khai tới Bộ GD-ĐT trước 31-12 hằng năm, thu hồi học bổng của đề án khi người được cử đi đào tạo vi phạm quy định.

Bộ GD-ĐT vẫn đang tổng hợp ý kiến từ các cơ sở đại học, đề nghị các cơ sở sẵn sàng tham gia trong năm nay để bộ sớm đưa ra phương án triển khai đề án khả thi nhất.

NGỌC DIỆPTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn