Bộ GD-ĐT: Xử nghiêm người đứng đầu nhà trường có lạm thu năm học mới

28/08/2020 12:40
Xử nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu đầu năm học mới. Các địa phương thống nhất quy định định mức học phí trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là đề nghị của Bộ GD-ĐT với các tỉnh, thành phố.

Bộ GD-ĐT: Xử nghiêm người đứng đầu nhà trường có lạm thu năm học mới - Ảnh 1.

Năm học 2020-2021 sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1 - Ảnh: CHU HÀ LINH

Trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD-ĐT đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định về mức học phí phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn quản lý và phù hợp với bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong trường hợp tổ chức học trực tuyến (online), mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, Bộ GD-ĐT đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.

Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát thực hiện niêm yết công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh mạch theo đúng Luật giá và các văn bản có liên quan.

Bộ GD-ĐT đề nghị xử nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn khi để xảy ra tình trạng lạm thu. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

 

VĨNH HÀTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn