Bố trí thời gian nghỉ bù cho giáo viên thế nào?

Thứ hai, 10/09/2018 - 06:02
Ông Hà Văn Thanh (Yên Bái) hỏi: Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè vào tháng 6, 7 thì sẽ được nghỉ bù bao nhiêu ngày theo Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Căn cứ Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè, trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được thủ trưởng đơn vị căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể để bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động .

Trường hợp do yêu cầu công tác, thủ trưởng đơn vị không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm thì số ngày không được nghỉ giáo viên sẽ được thanh toán bằng tiền theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

Theo Chinhphu.vn

Nguồn Dân trí


Tin tức liên quan

  • Chế độ với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con
  • Thứ năm, 14/06/2018 - 07:23
  • Cho tôi hỏi về 1 trường hợp người lao động nam hưởng chế độ "lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con". Theo điểm e khoản 1 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 thì lao động nam đang tham gia BHXH thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ việc khi vợ sinh con. Vợ của người lao động sinh con vào ngày 21/3/2018 , tháng báo giảm nghỉ thai sản của vợ người lao động là tháng 4/2018.
  • Từ 1/7: Thay đổi 6 chính sách về tiền lương, BHXH và BHYT
  • Thứ tư, 27/06/2018 - 09:09
  • Mốc thời điểm 1/7 đánh dấu nhiều việc tăng lương cơ sở của người lao động từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng. Mức điều chỉnh này có tác động lớn tới sự thay đổi mức đóng - hưởng của nhiều quy định trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn