Cấp hộ chiếu mới, làm sao giữ hộ chiếu cũ?

Thứ Bảy, ngày 11/1/2020 - 08:26
(PLO)- Công dân có yêu cầu giữ lại hộ chiếu cũ phải ghi nội dung trên tại tờ khai khi tiến hành thủ tục cấp lại hộ chiếu.

Tôi đã được cấp hộ chiếu phổ thông vào tháng 2- 2010. Giờ hộ chiếu của tôi sắp hết hạn, tôi muốn xin cấp lại hộ chiếu mới thì có cần nộp lại hộ chiếu cũ hay không? Nếu có, tôi phải làm gì để được trả lại hộ chiếu cũ?

Bạn đọc Huỳnh Văn Trọng(vantrong…@yahoo.com)

Luật sư Nguyễn Trí Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 29/2016, người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, cấp lại khi hộ chiếu hết hạn thì nộp hồ sơ tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú.

Điều 6 thông tư trên quy định, hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại hộ chiếu gồm: Tờ khai; hai ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.

Trường hợp cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu hết hạn hoặc bị hư hỏng thì người đề nghị cấp lại phải nộp kèm hộ chiếu cũ.

Như vậy, bạn phải nộp lại hộ chiếu cũ khi nộp hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu.

Nếu hợp bạn muốn nhận lại hộ chiếu cũ thì tại mục “Nội dung đề nghị” của tờ khai phải ghi rõ nội dung đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho giữ lại cuốn hộ chiếu cũ và ghi rõ lý do.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu mới và đề nghị giữ lại hộ chiếu cũ của anh. Nếu hồ sơ được chấp nhận, cơ quan cấp hộ chiếu sẽ trả cả hộ chiếu mới lẫn hộ chiếu cũ.

Lưu ý: Công dân có yêu cầu giữ lại hộ chiếu cũ phải ghi nội dung trên tại tờ khai khi tiến hành thủ tục cấp lại hộ chiếu. Nếu công dân không đề nghị trả lại hộ chiếu khi kê khai thông tin thì sẽ không được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét trả lại hộ chiếu cũ sau khi đã được cấp hộ chiếu mới.

TRÚC PHƯƠNG ghiTin tức liên quan

  • Ngồi nhà vẫn làm được hộ chiếu
  • Thứ Ba, ngày 1/10/2019 - 07:00
  • (PL)- Nhờ dịch vụ hành chính công trực tuyến nên việc cấp đổi hộ chiếu hiện được thực hiện dễ dàng, người dân chỉ việc ở nhà hoàn tất các thủ tục bằng điện thoại hoặc máy tính…

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn