Chung một hình thức kỷ luật cho cả người tố cáo và người có sai phạm

Thứ tư, 09/05/2018 - 12:00
Tố cáo 3 nội dung liên quan đến việc chi tiêu sai nguyên tắc tại đơn vị thì có 2 nội dung tố cáo đúng, 1 nội dung tố cáo đúng một phần nhưng đồng chí Trung tá Hoàng Quang Trung, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) lại bị kỷ luật như những cá nhân có sai phạm với hình thức: Khiển trách...

Đảng viên Hoàng Quang Trung trao đổi với PV Ban Bạn đọc - cộng tác viên,Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: QC)

Đảng viên Hoàng Quang Trung trao đổi với PV Ban Bạn đọc - cộng tác viên,Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: QC)

Càng xác minh càng ra sai phạm

Trong đơn kêu cứu gửi về Ban Bạn đọc - Cộng tác viên (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam), đồng chí Trung tá Hoàng Quang Trung phản ánh: Tháng 8/2013, sau khi phát hiện một số sai phạm trong chi tiêu ngân sách tài chính tại Ban CHQS huyện Lộc Bình, đồng chí Trung đã làm đơn tố cáo gửi các cấp. Nội dung tố cáo tập trung vào 3 vấn đề: Chi sai nguyên tắc số tiền 92,64 triệu đồng với mục đích chi Tết Nguyên đán năm 2013; chi may đo quần áo cho một số cán bộ lãnh đạo và ban, ngành trong huyện không đúng quy định với số tiền 22,69 triệu đồng; chi ngân sách địa phương bổ sung năm 2012 không đúng quy định 120 triệu đồng.

Tìm hiểu được biết quá trình giải quyết đơn tố cáo của đồng chí Hoàng Quang Trung, lần lượt cơ quan thanh tra các cấp từ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, Quân khu I đến Thanh tra Bộ Quốc phòng đã vào cuộc xác minh làm rõ các nội dung tố cáo. Song, điều khó hiểu đặt ra ở đây, đó là càng cấp cao hơn vào cuộc xác minh, thanh tra thì càng lộ rõ nhiều hơn những sai phạm và cơ bản đúng với nội dung tố cáo.

Cụ thể, sau khi tiến hành thanh, kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã có các văn bản số 02/KL-BCH, 10/KL-BCH và 17/KL-BCH về nội dung tố cáo, trong đó chỉ rõ: “Nội dung tố cáo chi thêm ngân sách 92.640.000đ là tố cáo đúng; Nội dung tố cáo may quần áo cho một số cán bộ của huyện không đúng quy định và không đúng đối tượng là 22.690.000đ là có cơ sở nhưng chưa chính xác”. Đối với nội dung chi sai ngân sách địa phương bổ sung năm 2012 số tiền 120.000.000 đồng là “tố cáo không đúng”. Kết luận số 17/KL-BCH ngày 10/4/2017 của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn cũng nêu rõ: “Việc sử dụng ngân sách bổ sung 120.000.000đ cũng chưa hoàn toàn đúng với nội dung dự toán được duyệt, do nhiệm vụ của đơn vị có phát sinh thay đổi”.

PV Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Huyện uỷ Lộc Bình. (Ảnh: QC)

PV Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Huyện uỷ Lộc Bình. (Ảnh: QC)

Không nhất trí với Kết luận nói trên, Trung tá Hoàng Quang Trung tiếp tục có đơn gửi lên cấp trên. Trong đó, trên cơ sở thu thập các tài liệu chứng cứ bổ sung, đồng chí Trung đã điều chỉnh nội dung tố cáo số tiền may quần áo cho một số cán bộ của huyện (sai quy định) là 48,3 triệu đồng. Ngày 9/6/2014, Bộ Tư lệnh Quân khu I ra Kết luận số 848/KL-BTL, về việc xác minh tố cáo của đồng chí Trung. Cụ thể, 2 nội dung đồng chí Trung tố cáo đúng là: Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Ban CHQS huyện Lộc Bình chi sai nguyên tắc quản lý tài chính 92,64 triệu đồng và chi sai 48,3 triệu đồng để may quần áo cho các đồng chí trong Ban Thường trực Huyện ủy cùng một số ban, ngành trong huyện. Tại trang 3, Kết luận số 848/KL-BTL, Bộ Tư lệnh Quân khu I khẳng định: “Đơn vị sử dụng ngân sách để chi quà Tết đối ngoại, chi cho bộ đội ăn Tết và làm quà cho cán bộ lão thành cách mạng là không đúng với nguyên tắc quản lí tài chính và các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Quân đội”. Tuy nhiên, theo Kết luận này, nội dung tố cáo Ban CHQS huyện chi sai ngân sách bổ sung 120 triệu đồng là tố cáo không đúng.

Không đồng ý với một phần trong Kết luận số 848/KL-BTL, đồng chí Hoàng Quang Trung có đơn tố cáo gửi Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 26/10/2015, Thanh tra Bộ Quốc phòng có Văn bản số 1344/TT-XKT. Theo đó, việc sử dụng 120 triệu đồng ngân sách bổ sung năm 2012 của Ban CHQS huyện Lộc Bình, cơ bản là đúng quy định. Tuy nhiên, đơn vị sử dụng ngân sách địa phương để tiếp khách với số tiền 5,1 triệu đồng trong số 120 triệu đồng là sai nguyên tắc. Như vậy, đồng chí Hoàng Quang Trung tố cáo 3 nội dung, thì kết quả xác minh có 2 nội dung đúng (theo Kết luận số 848/KL-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu I) và 1 nội dung đúng một phần (theo Văn bản số 1344/TT-XKT của Thanh tra Bộ Quốc phòng).

Xung quanh các kết luận của cơ quan chức năng các cấp, dư luận đặt câu hỏi: Vì sao sau khi cấp cao hơn vào cuộc thanh tra thì lại kết luận thêm những khoản chi tiêu sai nguyên tắc? Có hay không dấu hiệu bao che cho các sai phạm trong chi tiêu ngân sách bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng tại Ban CHQS huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn?

Người có sai phạm bị xét kỷ luật lại là người chủ trì hội nghị kiểm điểm kỷ luật người tố cáo

Có thể thấy, với đơn tố cáo của đồng chí Trung tá Hoàng Quang Trung, hàng loạt những khoản chi tiêu sai nguyên tắc tài chính liên quan đến ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại Ban CHQS huyện Lộc Bình đã từng bước được làm rõ. Cơ quan chức năng đã tiến hành truy thu số tiền chi sai quy định lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, quá trình xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật sau kết luận thanh tra lại có dấu hiệu thiếu khách quan, công bằng, từ đó gây đến việc khiếu nại kéo dài do người tố cáo là Trung tá Hoàng Quang Trung cũng phải chịu hình thức kỷ luật như những cá nhân trực tiếp gây ra sai phạm.

Cụ thể, ngày 14/2/2014, Ban CHQS huyện Lộc Bình tiến hành Hội nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan đến vụ việc sai phạm nói trên. Có 4 cán bộ bị đề nghị kỷ luật gồm: Thượng tá Trương Văn Vũ, Chỉ huy trưởng; Trung tá Lương Đình Nhạc, Chính trị viên; Trung tá Hoàng Quang Trung, Phó Chỉ huy trưởng (người tố cáo) và Thượng tá Phùng Văn Chương, Chính trị viên phó. Kết quả, Hội nghị biểu quyết đề nghị Chỉ huy trưởng Trương Văn Vũ và Chính trị viên Lương Đình Nhạc (những người chịu trách nhiệm cao nhất tại Ban CHQS huyện Lộc Bình) hình thức Khiển trách; với đồng chí Trung tá Hoàng Quang Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Hội nghị biểu quyết đề nghị hình thức Cảnh cáo (hình thức kỷ luật nặng hơn); với Chính trị viên phó Phùng Văn Chương, Hội nghị nhất trí không kỷ luật. Bản thân Hội nghị này cũng đã có dấu hiệu vi phạm quy định khi Chính trị viên Lương Đình Nhạc (người có sai phạm và bị xét kỷ luật) lại là người chủ trì Hội nghị(?!).

Cho rằng việc kỷ luật mình có dấu hiệu oan sai, đồng chí Trung tá Hoàng Quang Trung đã làm đơn khiếu nại gửi lên cấp trên. Sau đó, Bộ Tư lệnh Quân khu I đã tiến hành xem xét lại hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Ban CHQS huyện Lộc Bình. Kết quả, cả 3 cán bộ: Thượng tá Trương Văn Vũ, Chỉ huy trưởng; Trung tá Lương Đình Nhạc, Chính trị viên và Trung tá Hoàng Quang Trung, Phó Chỉ huy trưởng (người tố cáo) đều bị kỷ luật về mặt chính quyền với hình thức Khiển trách. Như vậy, người có công tố cáo sai phạm, đưa vụ việc ra ánh sáng và người có sai phạm lại cùng nhận chung hình thức kỷ luật.

Sau đó, ngày 10/9/2014, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lộc Bình ra quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Quang Trung với hình thức kỷ luật Khiển trách. Lý giải điều này, đồng chí Lưu Văn Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lộc Bình cho biết: “Việc kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Trung là do đồng chí Trung chưa thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình; có nội dung tố cáo chưa đúng”. Tuy nhiên, lập luận này hoàn toàn thiếu sức thuyết phục bởi như đã nói ở trên, Văn bản số 1344/TT-XKT của Thanh tra Bộ Quốc phòng đã chỉ rõ, trong 3 nội dung đồng chí Trung tố cáo thì có 2 nội dung tố cáo đúng, 1 nội dung tố cáo đúng một phần. Còn nếu không có tinh thần tự phê bình và phê bình thì vì sao Trung tá Hoàng Quang Trung lại cố gắng đưa những sai phạm tại Ban CHQS huyện Lộc Bình ra ánh sáng?

Theo đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Bình: “Việc xem xét hình thức kỷ luật đối với đồng chí Trung chưa thực sự công bằng; Ban CHQS huyện thực hiện quản lý tài chính đúng là có nhiều sai sót. Kỷ luật như vậy ít nhiều đã tạo ra sự mất công bằng trong đơn vị”.

Bên cạnh đó, việc xử lý cán bộ sau kết luận thanh tra của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn cũng tạo ra nhiều thắc mắc trong dư luận. Theo đó, ngoài hình thức kỷ luật Khiển trách thì Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lộc Bình, Thượng tá Trương Văn Vũ được giữ nguyên chức vụ. Chính trị viên, Trung tá Lương Đình Nhạc được điều chuyển về làm Trưởng Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt, với vai trò là nhân viên tài chính, tham mưu cho chỉ huy đơn vị nhưng khi vụ việc sai phạm xảy ra, Đại úy Trần Văn Quý lại không bị kỷ luật mà còn được thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá...

Đại tá Nông Long Ân, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn (ngoài cùng, bên phải)làm việc với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tá Nông Long Ân, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn (ngoài cùng, bên phải)làm việc với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Đại tá Nông Long Ân, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và Thượng tá Đồng Xuân Đường, Chánh Thanh tra Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan đã rất cân nhắc khi đưa ra hình thức kỷ luật đối với đồng chí Trung. Còn việc điều chuyển Chính trị viên, Trung tá Lương Đình Nhạc về làm Trưởng Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn là do yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Liên quan đến vấn đề này, Văn bản số 1344/TT-XKT ngày 26/10/2015 của Thanh tra Bộ Quốc phòng đã khẳng định: Đối với việc điều động Chính trị viên Lương Đình Nhạc, “Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn giao quyết định điều động, bổ nhiệm khi chưa xử lý kỷ luật xong là nóng vội, chưa hợp lý”.

Như vậy có thể thấy, tuy vụ việc đã kéo dài nhiều năm, qua nhiều cấp xem xét nhưng kết quả giải quyết vẫn có dấu hiệu thiếu khách quan, không công bằng. Bởi trong khi Thanh tra Bộ Quốc phòng đã khẳng định việc tố cáo của Trung tá Hoàng Quang Trung có 2 nội dung là tố cáo đúng, 1 nội dung tố cáo đúng một phần, song đến nay, hình thức kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Trung vẫn được giữ nguyên.

Dư luận cho rằng đây là vấn đề rất "khó hiểu"vì đồng chí Hoàng Quang Trung là cán bộ người dân tộc thiểu số (dân tộc Nùng), được đào tạo cơ bản, công tác nhiều năm tại khu vực biên giới; có công trong việc tố cáo, làm rõ những sai phạm liên quan đến chi tiêu ngân sách tài chính tại Ban CHQS huyện Lộc Bình, nhưng thay vì được động viên, khích lệ lại phải nhận hình thức kỷ luật như những người có sai phạm. Cũng vì bị kỷ luật do tố cáo tiêu cực nên khi nghỉ hưu, đồng chí Hoàng Quang Trung đã không được trao quân hàm Thượng tá (diện chính sách).

Xung quanh những sai phạm trong chi tiêu tài chính tại Ban CHQS huyện Lộc Bình và việc kỷ luật đồng chí Trung tá Hoàng Quang Trung, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tiếp tục xác minh sự việc một cách thấu đáo, khách quan; từ đó giải quyết đúng người, đúng tính chất, mức độ sai phạm. Trên cơ sở đó, vừa củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, vừa hạn chế những dư luận trái chiều, tránh việc khiếu nại kéo dài như thời gian vừa qua./.

Theo Nhóm PV Ban Bạn đọcTin tức liên quan

  • Đề nghị kiểm điểm giám đốc đơn vị sự nghiệp lộng quyền
  • 15/05/2018 13:33 GMT+7
  • TTO - Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang kết luận bà Nguyễn Duy Linh Thảo - giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư -thương mại và du lịch của tỉnh này có một loạt khuyết điểm, sai phạm phải kiểm điểm theo quy trình và có hình thức kỷ luật phù hợp.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn