Cộng đồng

  • Nữ tiến sĩ trẻ về nước nghiên cứu pin quang điện hóa: 'Sợ nhất là tự tụt hậu'

    Từng phân vân giữa quay về và ở lại, cuối cùng tiến sĩ Nguyễn Tuyết Phương chọn trở về. Hành trang khoa học cho ngày về sau nhiều năm du học, hoàn thành tiến sĩ ở Đan Mạch là công bố nghiên cứu về pin quang điện hóa.
  • 26/06/2019 12:02
  • Công nghệ tiềm năng  Đề án khoa học 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn