Công nghệ

  • Người Việt cắm mặt vào điện thoại để xem gì?

    Sự bùng nổ các hoạt động livestream, truyền hình qua điện thoại thông minh, xem video những năm gần đây đã khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ dữ liệu di động của người Việt Nam tăng mạnh.
  • 07/05/2019 12:30
  • Điện thoại di động  Internet 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn