Công nghệ

  • Google trả tiền 'có điều kiện' cho tin tức báo chí, Facebook vẫn chưa

    Dịch vụ Google News mỗi ngày vẫn quét tin tức từ các trang tin, báo điện tử và dẫn về trên nền tảng của mình nhưng không trả phí. Thậm chí, Google và Facebook cho rằng việc làm này 'giúp mang lại lượng view không nhỏ' cho các báo.
  • 29/06/2020 09:02
  • Google  Quảng cáo 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn