Kinh doanh

  • Sở Du lịch TP.HCM kiểm tra đột xuất khách sạn "dùng khăn tắm lau bồn"

    Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM cho biết ngay khi nhận thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Ban giám đốc Sở đã chỉ đạo đoàn kiểm tra chuyên ngành kiểm tra khách sạn được nêu trong bài phản ánh về chất lượng vệ sinh khách sạn trên địa bàn.
  • 16/07/2019 12:48
  • Đoàn kiểm tra  Sở Du lịch 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn