Kinh doanh

  • Nhiều doanh nghiệp dự báo giảm doanh thu do Covid-19 - VnExpress Kinh doanh

    Đa số doanh nghiệp dự báo doanh thu giảm do ảnh hưởng dịch bệnh và hướng đến giải pháp cắt giảm ngân sách nhân sự, theo khảo sát của Talentnet.  - VnExpress
  • Thứ bảy, 30/5/2020, 08:00 (GMT+7)
  • Doanh thu  Dịch bệnh  Doanh nghiệp 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn