Sức khỏe

  • Việt Nam tự sản xuất nhiều loại thuốc để dùng

    Các bệnh viện tăng mức sử dụng thuốc nội địa bình quân 36% tổng giá trị thuốc năm 2018, có tỉnh tỷ lệ này đến 87%. - VnExpress Sức Khỏe
  • Thứ năm, 18/7/2019, 12:16 (GMT+7)
  • Sản xuất thuốc  Bệnh viện 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn