Thời sự pháp luật

  • Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngân hàng phải là huyết mạch của nền kinh tế

    Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nối tiếp lịch sử của ngành 70 năm qua, ngành ngân hàng phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt của mình. Đó là kênh cấp vốn trọng yếu, là huyết mạch của nền kinh tế.
  • 05/05/2021 11:59
  • Chế độ kinh tế 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn