Có được làm giấy khai sinh cho con ở nơi tạm trú của bố mẹ?

Thứ ba, 20/8/2019, 00:00 (GMT+7)
Có được làm giấy khai sinh cho con ở nơi tạm trú của bố mẹ?

Luật sư trả lời

Điều 13 Luật Hộ tịch 2014 xác định  thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con là Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, phường, thị trấn - nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ.

Điều 12 Luật Cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung 2013 giải thích rõ, nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Chỗ ở hợp pháp của một người có thể là nhà ở, phương tiện hoặc địa điểm mà người này được phép sử dụng để cư trú thông qua việc thuê, mượn, ở nhờ...

Trong đó, nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ và đã đăng ký thường trú.

Tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định như trên thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống.

Theo đó, nếu bạn đã đăng ký tạm trú ở Hà Nội, bạn có thể khai sinh cho con tại UBND cấp xã, phường nơi bạn có sổ tạm trú.

Luật sư Quách Thành Lực
Công ty Luật TNHH LSXTin tức liên quan

  • Đổi quê quán của con trong khai sinh được không?
  • Thứ ba, 01/05/2018 - 10:51
  • Nhiều người dân yêu cầu thay đổi quê quán cho con trong khai sinh từ quê quán của cha thành quê quán của mẹ hoặc ngược lại. Theo quy định hiện hành, cơ quan đăng ký hộ tịch có được giải quyết yêu cầu này?

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn