Đảng ủy PV GAS đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo

Thứ hai, 5/2/2018 | 17:00 GMT+7
Đơn vị đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, luôn giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), đã lãnh đạo tổng công ty từng bước thực hiện thắng lợi và thu những kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực, tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển, không ngừng ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên.

Vai trò của lãnh đạo PV GAS

Là tổ chức Đảng được giao quyền cấp trên cơ sở, Đảng ủy PV GAS có 72 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và hơn 900 Đảng viên. Đảng ủy PV GAS đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị.

polyad

Nhiều năm liền, Đảng ủy PV GAS được đánh giá là “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”.

Đảng ủy PV GAS đã lãnh đạo sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước trong doanh nghiệp; lãnh đạo công tác đổi mới khoa học - công nghệ; công tác bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực; thực hiện các nhiệm vụ đối với Nhà nước; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Trong nhiều năm qua, đơn vị đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, luôn giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

Đơn vị đã lãnh đạo tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý sản xuất đạt kết quả cao, vận hành liên tục, an toàn hệ thống công trình khí. Nhiều năm, PV GAS đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; đưa vào sử dụng nhiều dự án mới, góp phần quan trọng trong việc tăng sản lượng khí cung cấp, chủ động nguồn cung và bình ổn thị trường LPG. 

Đây còn là một trong những đơn vị dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

Thương hiệu PV GAS ngày càng lớn mạnh trong và ngoài nước, tham gia tích cực vào thị trường ngành công nghiệp khí quốc tế, là bạn hàng, đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp ngành khí lớn mạnh trên thế giới.

Với những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Đảng ủy PV GAS nhiều năm liền được đánh giá là “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”. Đây là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn hệ thống chính trị của tổng công ty, là trung tâm đoàn kết, được Đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Không ngừng đổi mới

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy PV GAS luôn bám sát và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, Đảng ủy PV GAS đã thực hiện quy định 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Đảng ủy cấp, trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối”. Từ đó, đơn vị nâng cao vai trò và trách nhiệm lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng.

Đảng ủy tổng công ty đã thực hiện tốt công tác phối hợp với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc trong thực hiện chức trách, quyền hạn được giao; luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát công việc, tiến độ cụ thể, tìm tòi mọi giải pháp để thực hiện công việc nhanh và hiệu quả nhất.

Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và từng bước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng ủy tổng công ty đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ, nhằm bám sát các hoạt động từng đơn vị cơ sở. Đồng thời, Đảng ủy kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy tại đơn vị.

polyad

Công tác phát triển Đảng viên được Đảng ủy PV GAS thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Đảng ủy PV GAS không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bệnh quan liêu, giấy tờ, giảm bớt hội họp không cần thiết, thực hành tiết kiệm, đa dạng hình thức họp giao ban trực tuyến, đưa công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, chỉ đạo của tổng công ty, nâng cấp hệ thống đảm bảo phục vụ điều hành qua mạng thông tin điện tử. Nội dung sinh hoạt Đảng tại tất cả Chi bộ cũng được đổi mới gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần quan trọng vào thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Đảng ủy tổng công ty luôn chú trọng thực hiện đúng quy trình đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đảm bảo quy trình chặt chẽ, khách quan, đúng thực chất. Đặc biệt, Đảng ủy đổi mới quan điểm đánh giá cán bộ để cán bộ, Đảng viên không làm theo nếp cũ, chấp nhận có Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ trong tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đánh giá cán bộ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả, chất lượng công việc với chức trách được giao. Hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, phát huy sức mạnh tập thể, tính chiến đấu trong mọi sinh hoạt của Đảng từ cấp Đảng bộ tổng công ty đến các chi bộ.

Trong công tác phát triển Đảng viên mới, Đảng ủy PV GAS thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể để giáo dục, động viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chấp hành tốt nội quy, quy chế, văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham gia hoạt động phong trào văn hóa - thể thao, an sinh xã hội. Những hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, giác ngộ lý tưởng cho người lao động, chủ động phát hiện và bồi dưỡng nhân tố tích cực để kết nạp vào Đảng, nhân rộng điển hình tiêu biểu để làm động lực cho quần chúng, người lao động trong đơn vị.

Trung bình hàng năm, Đảng ủy tổng công ty kết nạp 60 Đảng viên mới. Công tác phát triển Đảng viên được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quy định, coi trọng chất lượng, quan tâm đến những nơi còn ít hoặc chưa có Đảng viên.

(Nguồn: PV GAS)Tin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn