Đẩy mạnh việc xử lý đơn đăng ký về sở hữu công nghiệp

Thứ tư, 20/06/2018 - 06:33
Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm công tác tiếp nhận và xử lý các loại đơn về sở hữu công nghiệp (SHCN) có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2017. Từ đây đến cuối năm 2018 sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý đơn đăng ký SHCN, giảm tỷ lệ đơn tồn, nhất là đơn tồn sâu.

Tính đến hết ngày 31/5/2018, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tiếp nhận 41.979 đơn các loại, trong đó: 24.126 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017), bao gồm: 2.355 đơn sáng chế; 184 đơn giải pháp hữu ích; 1.148 đơn kiểu dáng công nghiệp; 18.811 đơn đăng ký nhãn hiệu (17.663 đơn quốc gia và 2.769 đơn quốc tế thông qua Hệ thống Madrid); 02 đơn chỉ dẫn địa lý; 5 đơn thiết kế bố trí mạch tích hợp và 17.853 đơn khác, trong đó có 74 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam (4 đơn sáng chế, 70 đơn nhãn hiệu).

Cục đã xử lý được 30.599 đơn các loại, trong đó có 16.094 đơn đăng ký xác lập quyền (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017), bao gồm: Chấp nhận bảo hộ cho 10.746 đối tượng SHCN, trong đó chấp nhận bảo hộ 887 sáng chế; 109 giải pháp hữu ích; 822 kiểu dáng công nghiệp; 10.922 đơn nhãn hiệu (8.779 đơn quốc gia và 2.143 đơn quốc tế thông qua Hệ thống Madrid); 6 Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý và chấp nhận bảo hộ. Từ chối bảo hộ 3.348 đối tượng SHCN, trong đó có 626 nhãn hiệu đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam và xử lý được 14.505 đơn khác, trong đó thẩm định hình thức 45 đơn đăng ký quốc tế nguồn gốc Việt Nam (bao gồm 4 đơn sáng chế và 41 đơn nhãn hiệu).

Bên cạnh đó, Cục SHTT đã chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ cho 11.400 đối tượng SHCN (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017), bao gồm 1.201 Bằng độc quyền sáng chế, 138 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 1150 Bằng độc quyền KDCN, 8.905 Giấy chứng nhận cho 6.762 nhãn hiệu quốc gia và 2.143 đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid; 6 Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Lãnh đạo Cục SHTT cũng cho biết thêm, trong 5 tháng đầu năm 2018, Cục đã tiếp nhận 462 khiếu nại, chấm dứt và hủy bỏ, trong đó xử lý 210 đơn khiếu nại (đạt 42% so với kế hoạch năm là 500 đơn); giải quyết 47 đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (đạt 31,3% so với kế hoạch năm là 150 đơn); và giải quyết 12 đơn hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ quyền SHCN (đạt 24% so với kế hoạch năm là 50 đơn). Ngoài ra, Cục đã xử lý 53 công văn đề nghị cho ý kiến chuyên môn của các cơ quan thực thi quyền SHTT; tham gia hoạt động tố tụng tại Tòa án liên quan đến tranh chấp sử dụng nhãn hiệu và sáng chế.

Cục SHTT cũng đang tích cực triển khai dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản” cho 3 sản phẩm vải thiều Lục Ngạn, thanh long Bình Thuận, cà phê Buôn Ma Thuột.

Nguyễn HùngTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn