Giải ngân vốn ODA vượt mức trần gần 37.000 tỷ đồng

Thứ tư, 23/05/2018 - 13:00
Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kết quả kiểm toán ngân sách, trong đó chỉ ra việc trần giải ngân ODA trung hạn đã bị vượt gần 37.000 tỷ đồng so với dự toán 300.000 tỷ đồng ban đầu.

Nhiều dự án sử dụng vốn ODA không những không hiệu quả mà còn làm thiếu hiệu quả, chậm hoàn thành và đội vốn nhiều lần.

Nhiều dự án sử dụng vốn ODA không những không hiệu quả mà còn làm thiếu hiệu quả, chậm hoàn thành và đội vốn nhiều lần.

Kiểm toán Nhà nước dẫn Báo cáo số 46/BC-BKHĐT ngày 25/1 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nhu cầu vốn ngoài nước cần bổ sung thêm là 109.630 tỷ đồng, trong đó, khoản phát sinh nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 72.680 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán Nhà nước, khả năng giải ngân của các dự án sử dụng vốn ngoài nước đã được giao kế hoạch trung hạn (không bao gồm khoản bổ sung để quyết toán cho các dự án sử dụng vốn ngoài nước từ năm 2016 trở về trước) có thể đạt 306.950 tỷ đồng, vượt 36.950 tỷ đồng so với hạn mức đã giao 270.000 tỷ đồng (đã trừ 10% dự phòng), vượt 6.950 tỷ đồng so với hạn mức vốn trung hạn Quốc hội đã thông qua 300.000 tỷ đồng.

Khoản này gồm 19 dự án đã ký hiệp định vay vốn nhưng chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn với tổng vốn vay nước ngoài gần 2 tỷ USD, ước tính giải ngân đến năm 2020 đạt khoảng 19.400 tỷ đồng. Trong đó, vốn cấp phát từ ngân sách trung ương khoảng 17.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, 44 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn vay nước ngoài khoảng 3,78 tỷ USD, ước giải ngân đến năm 2020 từ ngân sách trung ương khoảng 12.100 tỷ đồng.

Thêm vào đó, 36 dự án mới của các bộ, ngành, địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề xuất dự án với tổng mức vốn nước ngoài gần 2,9 tỷ USD.

Ngoài ra, các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước nhưng chưa được quyết toán là 14.034 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 49/2017/QH14 cho phép bổ sung vào kế hoạch trung hạn.

Các dự án đang thực hiện phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cần được bổ sung dự toán khoảng 25.000 tỷ đồng, trong đó riêng dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tại TPHCM tăng khoảng 20.000 tỷ đồng.

Một số dự án chuyển đổi cơ chế tài chính từ cho vay lại sang hình thức nhà nước đầu tư trực tiếp (4 dự án đường cao tốc của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) trong trường hợp được Quốc hội chấp thuận cần được bổ sung 33.650 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra trong kế hoạch đầu tư công trung hạn còn giao 22.010 tỷ đồng cho 4 dự án VEC chưa tuân thủ nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, vi phạm quy định về “Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước”, “Không sử dụng vốn ngân sách nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước”.

Các dự án của VEC được giao vốn gồm dự án đầu tư - xây dựng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 10.500 tỉ đồng; dự án đầu tư cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây: 1.100 tỷ đồng; dự án đầu tư cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) 710 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành 9.700 tỷ đồng.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 nguồn ngân sách Nhà nước 3 lần (năm 2015 là 11 lần) sau ngày 20/12/2015 không đúng Luật Đầu tư công, giao kế hoạch vốn cho 967 dự án khởi công mới, bằng 17,44% tổng số dự án được giao (5.545 dự án), trong khi còn 37 dự án hoàn thành, bàn giao trước ngày 31.12.2015 và 6 dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 không được giao đủ vốn, chưa tuân thủ nguyên tắc phân bổ vốn tại chỉ thị của Thủ tướng.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn giao kế hoạch vốn năm 2016 cho 4 dự án đường cao tốc của VEC với số tiền 3.866 tỷ đồng: cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 1.955 tỷ đồng, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây 510 tỷ đồng, cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) 145 tỷ đồng, cao tốc Bến Lức - Long Thành 1.256 tỷ đồng để chuyển đổi vốn vay ODA từ hình thức nhà nước cho vay lại sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp khi chưa có nghị quyết chấp thuận của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Phương DungTin tức liên quan

  • Nhiều dự án ODA đội vốn nghìn tỉ: Đề nghị Chính phủ xử lý
  • Thứ Năm, ngày 9/8/2018 - 16:07
  • (PLO)- Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân người đứng đầu các cơ quan, tổ chức khi để xảy ra các sai phạm về sử dụng vốn ODA và xử lý theo quy định.
  • Thủ tướng yêu cầu cắt giảm các khoản chi mua ô tô trong dự án ODA
  • Thứ năm, 08/03/2018 - 13:00
  • Thủ tướng yêu cầu trong giai đoạn tới phải thắt chặt quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản vay ODA, kể cả các dự án hỗ trợ kỹ thuật. Phải chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn để dòng vốn này đi vào phục vụ phát triển tốt hơn. Rà soát, cắt giảm các khoản chi không cần thiết trong các dự án ODA như mua ô tô.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn