Giáo sư, phó giáo sư có nhiệm vụ gì?

Thứ hai, 24/9/2018, 11:24 (GMT+7)
Ngoài nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học, giáo sư, phó giáo sư có nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Ngày 31/8, Thủ tướng ký quyết định 37 ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. So với quy định cũ tại quyết định 174 ban hành năm 2008, nhiệm vụ của giáo sư, phó giáo sư có một số thay đổi.

Chẳng hạn, theo quy định cũ, giáo sư, phó giáo sư "thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thực hiện" thì ở quyết định 37, họ phải "thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, chế độ làm việc của giảng viên và các văn bản pháp luật có liên quan".

Nhiệm vụ của giáo sư và phó giáo sư được quy định tại Điều 3, chương I.

Các giáo sư, phó giáo sư của Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM). Ảnh: Mạnh Tùng.

Các giáo sư, phó giáo sư của Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM). Ảnh: Mạnh Tùng.

Điều 3. Nhiệm vụ của giáo sư và phó giáo sư

1. Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, chế độ làm việc của giảng viên và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Biên soạn chương trình, giáo trình và sách phục vụ đào tạo khác; giảng dạy, hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận văn chuyên khoa, chuyên đề, luận án tiến sĩ và thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn khác theo quy định.

3. Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất lượng đào tạo.

4. Rèn luyện đạo đức, tác phong khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và định hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ cho đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuyên môn.

5. Hợp tác với đồng nghiệp về công tác chuyên môn; tham gia các hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các công tác khác.

Nguồn VnExpress


Tin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn