Giáo viên nhận quyết định tăng lương phải... nộp phí

09/03/2019 13:36
Chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện giải thích việc thu tiền là để... sao thêm quyết định gửi cho giáo viên và bồi dưỡng làm thêm ngoài giờ cho một số cán bộ, chuyên môn ở phòng GD-ĐT.

Giáo viên nhận quyết định tăng lương phải... nộp phí - Ảnh 1.

Văn bản chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Huyện ủy Bình Sơn đối với vụ việc - Ảnh: C.C.

Huyện Ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo chấm dứt việc thu phí và kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan vụ thu tiền 10.000 đồng/1 quyết định nâng lương đối với các giáo viên diễn ra trong suốt 12 năm do sai quy định.

Trước đó, Huyện ủy Bình Sơn nhận đơn tố giác của công dân về việc chuyên viên bộ phận Tổ chức của Phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn (cụ thể là ông Hường Vĩnh Nhân - cán bộ phụ trách Tổ chức Phòng GD-ĐT huyện) thu 10.000 đồng/quyết định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp vượt khung, nâng mức % thâm niên. 

Việc thu tiền không có phiếu thu hay biên lai tài chính. Số tiền thu hàng năm ước khoảng 31 triệu đồng, tương ứng với 3.100 quyết định về nâng lương.

Huyện ủy Bình Sơn thành lập tổ xác minh, xác định đơn tố giác đúng thực tế. Việc thu tiền diễn ra trong thời gian dài trên 12 năm. 

Cụ thể từ năm 2006, trực tiếp thu là các cán bộ, chuyên viên làm việc tại bộ phận Tổ chức của Phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn. Việc thu tiền này là không đúng quy định.

Làm việc với tổ xác minh, ông Hường Vĩnh Nhân cho biết việc thu 10.000 đồng/quyết định nhằm phục vụ việc sao thêm quyết định gửi cho giáo viên, hỗ trợ chi phí nhân bản, bồi dưỡng làm thêm ngoài giờ cho một số cán bộ, chuyên môn ở phòng GD-ĐT ở huyện Bình Sơn.

Cấp ủy phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn khẳng định không chủ trương thu tiền quyết định nâng lương. Việc thu tiền của chuyên viên bộ phận Tổ chức của Phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn là không đúng quy định, cấp ủy sẽ chỉ đạo chấm dứt ngay và có biện pháp khắc phục.

Huyện ủy Bình Sơn đề nghị cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, khắc phục hậu quả đối với các cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm. Đảng ủy phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo chấm dứt việc thu tiền trái quy định, đối với số tiền đã thu trong năm 2018 khẩn trương hoàn trả đầy đủ cho các giáo viên có liên quan. 

Đồng thời, chỉ đạo lấy ý kiến giáo viên trên địa bàn huyện về giải quyết hậu quả đối với số tiền đã thu liên quan, đảm bảo tính khách quan.

TRẦN MAITin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn