Hà Nội sắp đấu giá đất cả nghìn dự án, thu về gần 40 nghìn tỷ đồng

Thứ năm, 03/05/2018 - 15:20
Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất trong 3 năm từ 2018-2020 là hơn 1.700 dự án, tổng diện tích là hơn 670 ha đất. Tổng số tiền dự kiến thu về khoảng gần 40 nghìn tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu về từ đấu giá đất của Hà Nội khoảng gần 40 nghìn tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu về từ đấu giá đất của Hà Nội khoảng gần 40 nghìn tỷ đồng.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 1.700 dự án, tổng diện tích là hơn 670 ha đất. Tổng số tiền dự kiến thu về khoảng gần 40 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 679 dự án (gồm có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018: 193,41ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 13.710,62 tỷ đồng.

Trong số các dự án nói trên, đấu giá các dự án thuộc Thành phố quản lý là 111 (gồm có 110 dự án mới và 01 dự án chuyển tiếp) dự án, với diện tích đấu giá trong năm 2018: 75,96 ha; dự kiến thu trong năm 2018: 8.666,81 tỷ đồng.

Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý: 568 dự án (gồm có 556 dự án mới và 12 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 117,45ha; dự kiến thu trong năm 2018: 5.043,81 tỷ đồng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2018: 4.698,47 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách cấp huyện: 1.745,35 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 2.953,12 tỷ đồng.

Còn kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 với tổng số dự án là 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp). Tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019: 197,02ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng, trong đó:

Đấu giá các dự án thuộc Thành phố quản lý: 152 dự án (gồm có 150 dự án mới và 02 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 116,18ha; dự kiến thu trong năm 2019: 11.775,98 tỷ đồng.

Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý: 483 dự án (gồm có 468 dự án mới và 15 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 80,84ha; dự kiến thu trong năm 2019: 4.196,31 tỷ đồng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2019: 6.104,76 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách cấp huyện: 2.824,48 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 3.280,27 tỷ đồng.

Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 là 453 dự án (gồm có 395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020: 286,93ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 23.855,58 tỷ đồng, trong đó:

Đấu giá các dự án thuộc Thành phố quản lý: 166 dự án (gồm có 159 dự án mới và 07 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 222,08ha; dự kiến thu trong năm 2020: 20.340,91 tỷ đồng.

Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý: 287 dự án (gồm có 236 dự án mới và 51 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 64,85ha; dự kiến thu trong năm 2020: 3.514,67 tỷ đồng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2020: 6.715,16 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách cấp huyện: 2.959,2 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 3.755,96 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của cơ quan tài chính các cấp.

Đồng thời, thực hiện hoàn trả ngay phần vốn đã ứng (để thực hiện GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án) từ ngân sách Thành phố (năm 2013 về trước) và từ Quỹ Đầu tư phát triển (năm 2014 đến nay), phần còn lại nộp ngân sách các cấp theo tỷ lệ quy định.

Quỹ Đầu tư phát triển rà soát, đôn đốc và thực hiện thu hồi đúng, đủ, kịp thời vốn ứng; tổng hợp kết quả việc hoàn trả vốn ứng cho các đơn vị, hàng quý báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND TP để chỉ đạo.

UBND các quận, huyện, thị xã được giao thực hiện công tác chuẩn bị đầu tu dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp quy hoạch.

Nguyễn KhánhTin tức liên quan

  • Xã mang đất của dân đã được cấp sổ đỏ ra đấu giá, huyện quyết liệt "tuýt còi"!
  • Thứ tư, 23/05/2018 - 00:00
  • Mặc dù 7 lô đất của các hộ dân ở thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã được UBND huyện Việt Yên cấp sổ đỏ hợp pháp từ nhiều năm nay, tuy nhiên, UBND thị trấn Nếnh đã tự ý thông báo cho bán “ đấu giá” những lô đất này. Ngay say khi phát hiện sự việc, UBND huyện Việt Yên đã lập tức "tuýt còi".
  • Cần Thơ dự tính đấu giá gần 5.000 m2 'đất vàng'
  • Thứ Sáu, ngày 11/5/2018 - 16:06
  • (PLO)- Khu đất nhà thiếu nhi quận Ninh Kiều, tọa lạc trên khu đất 2 mặt tiền khu trung tâm. TP. Cần Thơ đang bàn về chủ trương cho bán đấu giá và đến nay chưa có quyết định cụ thể.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn