Kiến nghị thu hồi tiền,kiểm điểm trưởng BQL Khu kinh tế Cà Mau

Thứ Hai, ngày 3/9/2018 - 16:10
(PLO)- Qua thanh tra đã yêu cầu thu hồi trên 250 triệu đồng, kiểm điểm Trưởng ban Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Cà Mau và một số cán bộ cấp dưới.

Ngày 3-9, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công khai kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật về thu, chi tài chính; quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất tại BQL Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.  

Kiến nghị thu hồi tiền,kiểm điểm trưởng BQL Khu kinh tế Cà Mau - ảnh 1
Thanh tra kiến nghị xử lý dứt điểm khu đất 58,88 ha Khu Kinh tế Năm Căn để đưa đất vào sử dụng.

BQL Khu kinh tế tỉnh Cà Mau có nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Kinh tế Năm Căn, các khu công nghiệp trên địa bàn và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu Kinh tế Năm Căn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định BQL Khu kinh tế tỉnh Cà Mau còn những hạn chế trong thực hiện pháp luật về thu, chi tài chính, quản lý đầu tư, xây dựng và quản lý, sử dụng đất.

Cụ thể, trong thu, chi tài chính tại BQL vẫn còn tồn trên 60 triệu đồng từ bán hồ sơ mời thầu chưa nộp ngân sách theo quy định; một số chứng từ chi tiếp khách chưa chứng minh được tiếp khách nào, nội dung làm việc, bao nhiêu người...; chưa tổ chức kiểm tra tài chính nội bộ… 

Còn ở Trung tâm Phát triển Hạ tầng Khu kinh tế - đơn vị trực thuộc BQL, chi tăng thu nhập hơn 74 triệu đồng và trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập trên 115 triệu đồng từ nguồn ngân sách cấp hỗ trợ hoạt động năm 2016, trong khi theo quy định nguồn này sử dụng trong kỳ không hết phải nộp hoàn ngân sách, không được chi tăng thu nhập và trích lập quỹ.

Khu Công nghiệp Khánh An đã giải phóng mặt bằng từ năm 2006 nhưng chưa mở rộng khu công nghiệp vì chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung theo qui định.

Thanh tra kiến nghị Cà Mau ưu tiên đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu Công nghiệp Khánh An để phát huy giá trị sử dụng gần 100 ha đất đã giải phóng mặt bằng, tránh lãng phí về đất. Chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan xử lý dứt điểm khu đất 58,88 ha Khu Kinh tế Năm Căn để đưa đất vào sử dụng.

BQL nộp số tiền bán hồ sơ mời thầu trên 60 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh chờ xử lý; Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và nộp số tiền tăng thu nhập và trích lập quỹ không đúng quy định trên 189 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh chờ xử lý.

Tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể BQL Khu kinh tế tỉnh Cà Mau, Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân gồm ông Nguyễn Minh Ái – Trưởng ban và một số cán bộ cấp dưới… 

GIA TUỆTin tức liên quan

  • Thanh tra đột xuất cao tốc 34.000 tỉ
  • Thứ Tư, ngày 17/10/2018 - 01:30
  • (PL)- Chuyên gia cho rằng nhiều chủ đầu tư coi thường việc kiểm tra năng lực của nhà thầu thi công, dẫn đến công trình hỏng khi vừa đưa vào sử dụng.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn