Ký hiệu nào trên thẻ BHYT để biết mức hưởng khi khám chữa bệnh?

23/01/2018 19:41 GMT+7
Phân biệt thế nào khi nhìn ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là biết được mức chi trả BHYT khám, chữa bệnh đúng tuyến?

Ký hiệu nào trên thẻ BHYT để biết mức hưởng khi khám chữa bệnh? - Ảnh 1.

Thẻ bảo hiểm y tế

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh có trình thẻ, giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ đúng quy định: Đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu ghi trên thẻ, KCB trong trường hợp cấp cứu, KCB có giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám, được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT. Cụ thể, ở ô thứ 2 của dòng mã thẻ BHYT có ghi ký hiệu số (ô khoanh đỏ như trong thẻ) và căn cứ vào đó sẽ biết mức hưởng như sau:

- Nếu ghi trên thẻ ô thứ 2 là số 1 sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT chi phí vận chuyển đối với người tham gia BHYT. Không áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Nếu ghi ký hiệu là số 2 sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT, chi phí vận chuyển đối với người tham gia BHYT.

- Nếu ghi ký hiệu số 3 sẽ được hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT đối với người tham gia BHYT.

- Nếu ghi ký hiệu số 4 sẽ được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT đối với người tham gia BHYT.

- Nếu ghi ký hiệu số 5 sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, kể cả chi phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT, chi phí vận chuyển đối với người tham gia BHYT có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, bạn đọc lưu ý sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT đối với tất cả các trường hợp có chi phí một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã.

Đồng thời, người có thẻ BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT đối với các trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. 

Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp "Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm".Tin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn