Miễn nhiệm người bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu.

Thứ Ba, ngày 24/7/2018 - 14:46
(PLO)- ACV tổ chức đại hội cổ đông và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Mạnh Hùng, tổng Giám đốc ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa tổ chức đại hội cổ đông bất thường và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Mạnh Hùng để nghỉ hưu theo chế độ.

Đại hội cũng bầu bổ sung ông Vũ Thế Phiệt, Phó Tổng giám đốc ACV làm thành viên HĐQT.

Trước đó, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ACV, bị tố ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu. Sau đó, ACV phát đi thông cáo khẳng định để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức-Nhân sự đã tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của các đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề nghị điều động, bổ nhiệm mới trình HĐQT và Ban thường vụ tổng công ty xem xét, quyết định. Sau khi rà soát, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ban hành 32 nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể, trong tháng 4 và tháng 6-2018, tổng công ty đã bổ nhiệm, điều động 15 trường hợp, trong đó ba cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng. Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016 là 53 trường hợp, trong đó ba cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội. Bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch, trong đó sáu cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, chín cán bộ cấp đội.

“Các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo tổng công ty…; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021…” - thông cáo nêu rõ.

ACV khẳng định việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của tổng công ty.

Liên quan đến sự việc này, ông Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ GTVT, cho biết thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT sẽ thực hiện thanh tra, làm rõ quá trình bổ nhiệm nhiều cán bộ ở Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Người đứng đầu Thanh tra Bộ GTVT cho biết công tác thanh tra sẽ tiến hành trong 45 ngày.

VIẾT LONGTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn