Năm 2018 không xét công nhận giáo sư, phó giáo sư

Thứ hai, 24/9/2018, 16:14 (GMT+7)
Lý do không tổ chức xét công nhận giáo sư năm 2018 là để có đủ thời gian chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai theo quy định mới.

Ngày 24/9, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông báo, đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đầu tiên theo quyết định số 37 của Thủ tướng sẽ bắt đầu vào đầu năm 2019. Do quyết định 37 có hiệu lực từ ngày 15/10/2018 nên năm 2018 sẽ không có đợt xét công nhận nào.

Thông báo của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước được đưa ra sau cuộc họp của Thường trực Hội đồng ngày 18/9, với lý do: "Để có đủ thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quyết định mới của Thủ tướng".

Đợt xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quyết định số 37 sẽ bắt đầu từ năm 2019.

Đợt xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quyết định số 37 sẽ bắt đầu từ năm 2019.

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đang phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo quy chế tổ chức, hoạt động của hội đồng giáo sư các cấp. Đơn vị này đồng thời kiện toàn Hội đồng Giáo sư nhà nước, hội đồng ngành/liên ngành và hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành lập hội đồng cấp cơ sở; lên kế hoạch triển khai đợt xét công nhận sắp tới.

Trước đó ngày 31/8, Thủ tướng ký và ban hành Quyết định số 37/2018 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Văn bản này được thay thế cho quyết định 174 đã tồn tại 10 năm qua và có nhiều bất cập.

Thủ tục xét công nhận và tiêu chuẩn đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quyết định mới có nhiều thay đổi. Ví dụ, kết quả xét duyệt của các hội đồng cấp cơ sở, ngành/liên ngành sẽ được công khai thay vì giữ kín như trước đây. Thành viên hội đồng chức danh các cấp phải đạt một số tiêu chuẩn, trong đó có yêu cầu có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín... Thành viên hội đồng giáo sư nhà nước phải có chức danh giáo sư, của hội đồng cấp ngành/liên ngành và cấp cơ sở có chức danh giáo sư, phó giáo sư; tất cả đều cần sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, quyết định mới đặc biệt chú trọng yêu cầu về công bố khoa học quốc tế. Cụ thể, ứng viên giáo sư phải là tác giả chính đã công bố được ít nhất 3 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế. Trong đó, bài báo là công trình khoa học của tác giả đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN, thể hiện rõ ý tưởng khoa học, nội dung cần thiết của vấn đề nghiên cứu, tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế...

Ứng viên chức danh phó giáo sư, phải là tác giả chính đã công bố được ít nhất 2 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế... Trong quy định số điểm tối thiểu công trình khoa học quy đổi, ứng viên phó giáo sư thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên phải có ít nhất 6 điểm tính từ các bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế...; ứng viên lĩnh vực khoa học xã hội có ít nhất 4 điểm.

Từ ngày 1/1/2020, ứng viên giáo sư cần là tác giả chính của ít nhất 5 bài báo khoa học đã công bố, ứng viên phó giáo sư là 3 bài.

Công bố khoa học quốc tế có thể dùng thay thế nhiều tiêu chuẩn khác như viết sách, thời gian đứng lớp... khi xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.Tin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn