Năm 2019, mỗi ngày TP.HCM phải thu ngân sách hơn 1.500 tỉ đồng

Thứ Tư, ngày 16/1/2019 - 06:40
(PL)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói như vậy tại hội nghị tổng kết công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do Sở Tài chính tổ chức ngày 15-1.

Theo ông Phong, trong năm 2019, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trung ương giao cho TP.HCM là 399.125 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 26,3% trong tổng dự toán thu cả nước. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày làm việc TP phải thu hơn 1.500 tỉ đồng, đó là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và nhiều thách thức. “Đây không chỉ riêng nhiệm vụ của ngành tài chính mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn TP” - ông Phong nhấn mạnh.

Vì vậy, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị ngành tài chính TP phải đi đầu trong đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội theo chủ đề năm 2019 của TP với nỗ lực cao nhất, quyết tâm lớn nhất để có sự chuyển biến thực sự. Theo ông, ngành cần có giải pháp đồng bộ để tạo không gian tài khóa lớn hơn, có nhiều nguồn lực hơn để điều hành chủ động, linh hoạt hơn. Cạnh đó tham mưu, đề xuất TP các cơ chế, chính sách theo hướng tăng tỉ trọng thu nội địa, tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên. Đồng thời tiếp tục quản lý điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, khai thác tốt nguồn thu từ phí và lệ phí; tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước qua xử lý, sắp xếp theo Nghị định 167 của Chính phủ; đẩy mạnh việc thuê tài sản công và giao cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị để tiết kiệm kinh phí chi từ ngân sách.

“Cùng với đó siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách, tổ chức điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, không tạm ứng cho các dự án không có khả năng thu hồi trong năm ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nợ công và đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành” - ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng lưu ý tới việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công, vốn ODA, không để thất thoát, lãng phí...

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Huỳnh Thị Thanh Hiền cho biết trong năm 2018 ngành tài chính TP đã nỗ lực hoàn thành thu ngân sách theo dự toán được giao là hơn 378.000 tỉ đồng, đạt 100,47% dự toán, tăng 8,65% so với cùng kỳ.

Về nhiệm vụ năm 2019, bà Hiền cho biết Sở Tài chính sẽ phấn đấu tối đa để hoàn thành các chỉ tiêu thu chi ngân sách nhà nước. Đồng thời nghiêm túc thực hiện chế độ công khai tài chính, công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước… Điều này để tăng cường quyền giám sát của các đoàn thể xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát hiện và ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.

TÁ LÂMTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn