Ngành thuế thanh tra các doanh nghiệp lời nhiều trong đợt dịch COVID-19

18/05/2020 20:58
Cục Thuế TP.HCM cho biết sẽ bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có đột biến về doanh thu, lợi nhuận, ít chịu tác động của dịch bệnh.

Ngành thuế thanh tra các doanh nghiệp lời nhiều trong đợt dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trước mắt, cơ quan thuế sẽ chưa thanh kiểm tra doanh nghiệp gặp khó do dịch COVID-19 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tuy nhiên, Cục Thuế TP.HCM cho biết trước mắt sẽ không tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu các cục thuế căn cứ trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt, tập trung thanh, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. 

Riêng các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể như trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không... dù có trong kế hoạch cũng chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế tập trung xem xét phân tích rủi ro chuyên sâu, báo cáo cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch đối với các doanh nghiệp có yếu tố rủi ro thấp theo quy định. 

Quá trình phân tích chuyên sâu được thực hiện thông qua các báo cáo của doanh nghiệp và thông tin cơ quan thuế thu thập để hạn chế tiếp xúc và giảm thời gian làm việc tại doanh nghiệp. 

Cục Thuế TP.HCM cho biết thêm rằng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội nhằm chống dịch nên tiến độ thực hiện thanh tra so với kế hoạch năm 2020 mới đạt 21%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cơ quan này đã thanh tra, kiểm tra tại 5.112 doanh nghiệp, truy thu, phạt, truy hoàn là 1.119 tỉ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 196 tỉ đồng, giảm lỗ 8.433 tỉ đồng.

A.HỒNGTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn