Nghỉ hưu trước tuổi có được chế độ ưu đãi?

Thứ ba, 16/01/2018 - 07:46
Tôi làm giáo viên, đã có 35 năm đóng BHXH, tháng 9/2019 bà sẽ nghỉ hưu theo đúng quy định. Nhưng nay tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì có được hưởng chế độ ưu đãi nào không? Tôi có hồ sơ đi nước ngoài và muốn nhận lương hưu chứ không phải trợ cấp một lần. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp của tôi. (Người hỏi Lê Thị Thanh Thúy - Đà Nẵng).

BHXH TP Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ hưu trí đối với người lao động nghỉ hưu đủ tuổi hoặc nghỉ hưu trước tuổi được quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật BHXH năm 2014. Người lao động muốn được nghỉ hưu phải bảo đảm đủ và đúng các điều kiện theo quy định ngoài ra không chế độ ưu đãi nào khác.

Trường hợp bà nghỉ hưu trước tuổi nếu thuộc đối tượng và đủ điều kiện áp dụng Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì bà được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định này.

Khoản 1 Điều 65 Luật BHXH năm 2014 quy định: "Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần".

Khoản 1 Điều 21 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định: "Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp một lần".

Trường hợp bà nhận lương hưu và ra nước ngoài định cư mà không có yêu cầu hưởng BHXH một lần thì thực hiện thủ tục ủy quyền cho người thân nhận thay lương hưu của bà theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-BHXH.

Bà lập Giấy ủy quyền theo mẫu 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH.

Nếu bà lập ủy quyền ở Việt Nam thì lấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi bà cư trú.

Nếu bà lập Giấy ủy quyền ở nước ngoài thì bà lấy xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện Việt Nam hoặc chính quyền địa phương ở nước nơi bà đang định cư, cư trú hoặc tạm trú.

Trường hợp lấy xác nhận của chính quyền địa phương ở nước nơi bà đang định cư, cư trú hoặc tạm trú, khi nộp cho cơ quan BHXH giải quyết kèm theo bản dịch sang tiếng Việt của phòng công chứng.

Người được ủy quyền có trách nhiệm thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH trong trường hợp người hưởng chế độ BHXH xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật. Nếu vi phạm phải hoàn trả số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vnTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn