Người ngoài Đảng chiếm 50% UB Trung ương MTTQ Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019 - 14:30
(PLO)- Đại hội đã làm rõ nhiều vấn đề như mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; chế độ họp thường kỳ của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cấp xã...

Sáng 20-9, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của MTTQ Việt Nam tiếp tục ngày làm việc cuối cùng. Một nội dung rất quan trọng của Đại hội là hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần của UB Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình về công tác này.

Người ngoài Đảng chiếm 50% UB Trung ương MTTQ Việt Nam - ảnh 1
Theo kết quả hiệp thương, UB Trung ương MTTQ Việt Nam lần này có 50% người ngoài Đảng.

Theo đó, cơ cấu thành phần UB Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX bao gồm: Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên: 47 vị, Đại hội hiệp thương thêm 43 vị (khuyết 4 vị sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ); Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh: 63 vị.

Cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và Người Việt Nam ở nước ngoài: 258 vị (Đại hội hiệp thương cử: 255 vị, khuyết 3 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ).

Thành phần các vị nói trên bao gồm: Cá nhân tiêu biểu là nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chuyên gia trên các lĩnh vực; Cá nhân tiêu biểu là công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, đại diện huyện đảo; Cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số; Cá nhân tiêu biểu đại diện chức sắc các tôn giáo; Cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; Cá nhân tiêu biểu là Người Việt Nam ở nước ngoài; Cán bộ chuyên trách cơ quan UB Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 13 vị.

UB Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX có tỷ lệ ngoài Đảng là 50%; tỷ lệ nữ là 21,3%; tỷ lệ dân tộc thiểu số là 26,2%; tỷ lệ tôn giáo là 17,1%; 80,4% các vị Ủy viên UB Trung ương MTTQ Việt Nam có trình độ Đại học trở lên.

Đại hội đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần UB Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó số lượng Ủy viên UB Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 385 vị, Đại hội đã hiệp thương cử  374 vị  tham gia UB Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Ngay sau khi hiệp thương cử nhân sự tham gia UB Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội nghị UB Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất (khóa IX) đã diễn ra. Hội nghị này có nhiệm vụ cử Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trước đó, các đại biểu tham dự cũng tập trung thảo luận sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam sao cho phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của Mặt trận các cấp. Bởi trong thực tiễn hoạt động, một số vấn đề phát sinh chưa được Điều lệ quy định hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp. Vì thế, quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc.

Chẳng hạn như vấn đề mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận; chế độ họp thường kỳ của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cấp xã.

Sau Đại hội, Hội nghị UB Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất cử ra các chức danh trong Ban Thường trực, thẩm quyền điều hành công việc và ký các văn bản đề nghị chuẩn y các chức danh chưa được quy định; việc xem xét đề nghị khen thưởng Huân chương “Đại đoàn kết dân tộc” chưa được đề cập; thẩm quyền xem xét kỷ luật đối với thành viên vi phạm ở cấp Trung ương chưa hợp lý; việc xác định cơ cấu tham gia Ủy ban đối với thành phần cá nhân tiêu biểu còn chung chung, chưa rõ những cá nhân tiêu biểu là chuyên gia, nhà khoa học…

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

CHÂN LUẬNTin tức liên quan

  • Hà Tĩnh nghiêm cấm cán bộ say xỉn trong các ngày Tết
  • 08/01/2018 15:49 GMT+7
  • TTO - Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có chỉ thị nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức, đặc biệt đặc cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... say xỉn trong các ngày Tết.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn