Nhiều chỉ đạo, kiến nghị nhận lại, 27 lao động vẫn đang... "sống dở, chết dở"!

Thứ sáu, 02/03/2018 - 07:28
Liên quan đến vụ nhiều lao động bị cho nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, mặc dù đã có nhiều chỉ đạo, kiến nghị xem xét nhận lại lao động từ hơn 1 năm qua, nhưng đến nay 27 lao động bị cho nghỉ việc sau cổ phần hóa vẫn đang… “sống dở chết dở” vì sự “dửng dưng” của công ty này.

Tỉnh yêu cầu đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động

Ngày 28/12/2016, ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký công văn số 9022/UBND-KT về việc xử lý kiến nghị của người lao động, gửi các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Liên đoàn Lao động; Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau (Cty Cấp nước Cà Mau).

Công văn của UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Cty Cấp nước Cà Mau sắp xếp lại lao động phải đúng quy định, và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Công văn của UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Cty Cấp nước Cà Mau sắp xếp lại lao động phải đúng quy định, và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Công văn nêu rõ, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, sau khi cổ phần hóa, Hội đồng quản trị (HĐQT) Cty Cấp nước Cà Mau có chủ trương và phê duyệt tái cơ cấu và xây dựng phương án sắp xếp bố trí lại lao động là đúng với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo quy định, khi triển khai thực hiện phương án cho nhiều người lao động thôi việc chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi thống nhất với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Trong khi đó, thực tế công ty cho 29 lao động nghỉ việc ngay trong ngày HĐQT phê duyệt phương án là sai với quy định tại khoản 3, Điều 44 của Bộ Luật Lao động.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đề xuất UBND tỉnh Cà Mau có ý kiến đề nghị HĐQT Cty Cấp nước Cà Mau xem xét, rút các quyết định đối với 29 lao động mà công ty đã cho nghỉ việc theo phương án, đồng thời nhận lại số lao động này.

Đồng thời, theo báo cáo của Ban điều hành Cty Cấp nước Cà Mau, hiện nay một số bộ phận công việc quá tải, nên kiến nghị xin nhận lại 29 lao động công ty cho nghỉ việc, sẽ góp phần không làm quá tải công việc tại một số bộ phận và không làm phát sinh thêm chi phí tiền lương ngoài kế hoạch năm.

Từ những cơ sở trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu HĐQT, Ban điều hành Cty Cấp nước Cà Mau thực hiện tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp bố trí lại đối với 29 trường hợp lao động cho nghỉ việc sau khi cổ phần hóa phải hết sức cân nhắc, đảm bảo đúng quy định, quy trình thủ tục trên cơ sở đồng thuận của người lao động, thống nhất của tổ chức công đoàn đại diện người lao động, đảm bảo dân chủ và quan tâm đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động.

“Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cty Cấp nước Cà Mau và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung nói trên”, công văn 9022 nêu rõ.

Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, nơi nhiều lao động bị cho nghỉ việc sai quy định.

Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, nơi nhiều lao động bị cho nghỉ việc sai quy định.

Không còn phương án nào khác ngoài việc nhận lại lao động

Ngày 4/1/2017, ông Trần Hoàng Khện - Giám đốc Cty Cấp nước Cà Mau có Tờ trình số 01/TTr-BĐH về việc đề nghị nhận lại 27 lao động (sau khi phương án được duyệt, công ty đã tiếp nhận lại 2 người) không bố trí được việc làm do thực hiện “Phương án tái cơ cấu tổ chức bộ máy và bố trí lại lao động, sau cổ phần” gửi Chủ tịch HĐQT Cty Cấp nước Cà Mau.

Nội dung Tờ trình có nêu, sau khi thực hiện xong tái cơ cấu theo phương án, công ty gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, như: Sự cắt giảm lao động định biên đột ngột làm cho công việc tại một số bộ phận quá tải, đến nỗi nhiều Xí nghiệp, Chi nhánh đã phải kiến nghị lên ban lãnh đạo công ty đề nghị thuê các đơn vị bên ngoài thực hiện.

Ban điều hành công ty cũng thừa nhận, trong quá trình thực hiện phương án tái cơ cấu còn một vài thiếu sót, chưa lường trước sự việc xảy ra và chưa có sự đồng thuận cao của người lao động;...

Từ một số căn cứ và khó khăn tác động nói trên, nhằm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như phải thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn số 9022 của UBND tỉnh Cà Mau (nội dung đã nêu ở phần trên-PV), sau khi rà soát, trao đổi với Ban điều hành, Giám đốc Cty Cấp nước Cà Mau đề nghị Chủ tịch HĐQT công ty chấp thuận nhận lại 27 lao động mà công ty đã cho nghỉ việc.

Tờ trình (ngày 4/1/2017) đề nghị nhận lại 27 lao động của Giám đốc Cty Cấp nước Cà Mau.

Tờ trình (ngày 4/1/2017) đề nghị nhận lại 27 lao động của Giám đốc Cty Cấp nước Cà Mau.

Ngày 27/3/2017, Ban lãnh đạo Cty Cấp nước Cà Mau có báo cáo số 14/BC-CNCM gửi UBND tỉnh Cà Mau, có đoạn: Ngày 22/3/2017, HĐQT công ty đã tiến hành họp để triển khai thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại của 27 lao động tại đơn vị. Các thành viên HĐQT đại diện sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp xét thấy, để ổn định tình hình khiếu nại về lao động, không còn phương án nào khác ngoài việc nhận lại và bố trí việc làm cho số lao động này.

Theo kế hoạch, dự kiến công ty nhận lại số lao động này đến ngày 1/4/2017. Cho đến nay, mặc dù ban lãnh đạo công ty cho rằng, "không còn phương án nào khác ngoài việc nhận lại và bố trí việc làm,..." nhưng 27 lao động bị cho nghỉ việc vẫn… bơ vơ vì sự "phớt lờ" của lãnh đạo Cty Cấp nước Cà Mau.

Thời gian nói trên, ông Lý Hoàng Trung là Chủ tịch HĐQT, ông Trần Hoàng Khện là Giám đốc và ông Phạm Phước Tài là Phó Giám đốc, đồng thời là 3 người đại diện phần vốn của nhà nước tại Cty Cấp nước Cà Mau.

Huỳnh HảiTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn