Quảng Bình tinh giản hơn 1.100 biên chế trong 1 năm

Thứ năm, 22/11/2018 - 07:19
Sau 1 năm thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền, công tác tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, đến nay tỉnh Quảng Bình đã giảm 1.100 biên chế.

Theo đó, tính đến tháng 10/2018, về tinh giản biên chế toàn tỉnh Quảng Bình đã giảm 1.100 biên chế, bao gồm 94 biên chế công chức, còn phải giảm 115 biên chế, trung bình mỗi năm giảm 39 biên chế. Về biên chế sự nghiệp, đã giảm 1.006 biên chế, còn phải giảm 1.338 biên chế, trung bình mỗi năm giảm 446 biên chế.

Còn về tình hình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và công tác tinh giản biên chế khối chính quyền, qua rà soát, sắp xếp đã giảm được 42 cấp phó; giảm 8 đơn vị sự nghiệp công lập, 8 lãnh đạo cấp trưởng của 8 đơn vị sự nghiệp công lập và 12 lãnh đạo cấp phòng; có 5 địa phương trình hồ sơ thẩm định với 71 thôn, bản, tổ dân phố đề nghị sáp nhập, hợp nhất lại thành 35 thôn, bản, tổ dân phố.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình trong cuộc làm việc với Sở Nội vụ về việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền, công tác tinh giản biên chế (Ảnh: N.M).

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình trong cuộc làm việc với Sở Nội vụ về việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền, công tác tinh giản biên chế (Ảnh: N.M).

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình yêu cầu trong thời gian tới ngành Nội vụ cần tham mưu thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế. Trước mắt là tham mưu sắp xếp lại các phòng, ban trực thuộc hành chính, giao trách nhiệm cho từng ngành cụ thể và quy định thời hạn rõ ràng.

Quá trình triển khai cần theo dõi những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; căn cứ đặc thù từng ngành để điều chỉnh, phân bổ biên chế phù hợp. Triển khai sớm việc phối hợp tham mưu sắp xếp lại các hội quần chúng của tỉnh; chính sách thu hút người có đức có tài làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

Bên cạnh đó, ngành Nội vụ cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để cụ thể hoá chính sách tinh giản biên chế, trong đó chỉ đạo giảm mạnh biên chế sự nghiệp trong khối hành chính; rà soát lại hợp đồng 68, hợp đồng theo thời vụ, biên chế cấp xã, biên chế tự trang trải. Tham mưu thí điểm mô hình thu gọn bộ máy và nhất thể hoá một số chức danh; rà soát lại chức năng nhiệm vụ của chính quyền đô thị để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị.

Trong công tác cán bộ, cần quan tâm chương trình đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới. Đối với chính sách cho cán bộ luân chuyển, cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, ngành Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu cho tỉnh các chính sách phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ trong phạm vi ngành quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Đặng Tài



Tin tức liên quan

  • Năm 2019 sẽ tinh giản biên chế 44.500 người?
  • Thứ ba, 15/01/2019 - 13:18
  • Dự kiến trong năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người. Trong đó, biên chế công chức giảm 2% so với năm 2015 (giảm 5.510 người) và biên chế sự nghiệp giảm khoảng 2,5% so với năm 2015 (giảm khoảng 39.000 người).
  • Tăng cường kiểm tra giám sát cán bộ công chức tòa án
  • Thứ Sáu, ngày 15/2/2019 - 15:13
  • (PLO)- Năm 2019, TAND hai cấp của TP Cần Thơ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm của cán bộ, công chức, đảng viên và thực hiện tốt chủ trương, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn