Quốc hội thảo luận về bất cập đất đai ở các thành phố

27/05/2019 06:30
Nghe báo cáo giám sát và thảo luận về vấn đề quản lý, sử dụng đất đai đô thị là nội dung "nóng" trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV diễn ra tuần này.

Quốc hội thảo luận về bất cập đất đai ở các thành phố - Ảnh 1.

Một phiên họp toàn thể ở hội trường ở kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV - Ảnh: Quochoi.vn

Theo đó, ngày hôm nay 27-5, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. 

Ngay sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ 2014 đến nay trong phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Quốc hội cũng nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Ngày 30 và 31-5, đại biểu thảo luận tại hội trường đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. 

Nội dung thảo luận này cũng sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Cũng trong tuần này, các đại biểu sẽ thảo luận về Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Các đại biểu cũng sẽ nghe và thảo luận về các tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, báo cáo thuyết minh Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

TIẾN LONGTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn