Sabeco chuẩn bị 2.947 tỷ đồng để nộp ngân sách, không sử dụng chia cổ tức

Thứ năm, 19/04/2018 - 15:00
Nếu phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thì toàn bộ khoản dự phòng 2.947 tỷ đồng của Sabeco sẽ phải nộp vào ngân sách Nhà nước để nộp phạt hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế chứ không được sử dụng để chia cổ tức cho các cổ đông (kể cả cổ đông Nhà nước).

Khoản tiền dự phòng của Sabeco phải nộp vào ngân sách nhà nước để nộp phạt hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế.

Khoản tiền dự phòng của Sabeco phải nộp vào ngân sách nhà nước để nộp phạt hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế.

Trong một văn bản trả lời báo chí mới đây, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, việc không chi hết lợi nhuận của năm 2016 trở về trước tại Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) phát sinh từ các tồn tại trong việc xử lý phần thuế tiêu thụ đặc biệt Sabeco phải nộp bổ sung trong giai đoạn 2007-2015.

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính năm 2016 thì Sabeco phải nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt còn thiếu trong giai đoạn 2007 – 2015 là 4.769 tỷ đồng.

Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp cho biết Bộ Công Thương đã chỉ đạo Sabeco thực hiện nộp đầy đủ thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bổ sung.

Ngoài ra, theo quy định của Luật, nếu việc nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt theo kết luận Kiểm toán Nhà nước là đúng thì Sabeco sẽ phải nộp thêm khoản tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế.

Liên quan đến việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt tại Sabeco, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã có các văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ để xử lý dứt điểm các tồn tại về thuế tiêu thụ đặc biệt của Sabeco.

Đồng thời, để có nguồn xử lý các tồn tại về thuế tiêu thụ đặc biệt sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Sabeco đã dự phòng một khoản 2.947 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế năm năm 2016 trở về trước để thực hiện nộp phạt hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế.

“Nếu phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thì toàn bộ khoản dự phòng này sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước để nộp phạt hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế chứ không được sử dụng để chia cổ tức cho các cổ đông (kể cả cổ đông nhà nước)”, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp cho biết.

Cũng theo cơ quan này, trong quá trình thực hiện thoái vốn nhà nước tại Sabeco, Tổ công tác đặc biệt về chuyển nhượng vốn nhà nước tại Sabeco đã chỉ đạo tính toán khoản dự phòng thuế này trong giá trị doanh nghiệp để thoái vốn và đưa vấn đề tồn tại về thuế tiêu thụ đặc biệt vào bản cáo bạch công bố thông tin theo quy định.

Hiện tại, Bộ Công Thương đang chỉ đạo Sabeco khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến việc xử lý khoản dự phòng thuế tiêu thụ đặc biệt nêu trên nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật cũng như thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Trả lời câu hỏi Bộ Công Thương có chỉ đạo Sabeco thực hiện việc chốt cổ đông, chia cổ tức cho các cổ đông trước khi bán vốn Sabeco cho Thai Bev hay không, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp trả lời:

Sabeco là công ty cổ phần được niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE). Do vậy, việc chốt danh sách cổ đông, chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông tại Sabeco được thực hiện căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định của Luật chứng khoán.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước ra thông báo số 155 ngày 8/2 về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước năm 2016 của Sabeco.

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước là khoảng 2.900 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước chiếm 89,59%/vốn điều lệ, tương ứng được chia số tiền 2.495 tỷ đồng.

Sau đó, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco có ý kiến với doanh nghiệp kịp thời chấn chỉnh các sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra. Đồng thời, Sabeco được chỉ đạo khẩn trương nộp vào ngân sách các khoản mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra.

Thời hạn Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo kết quả về Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc bộ này là trước ngày 30/4.

Bộ Công Thương cho biết đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền. Sau khi các cấp có thẩm quyền kết luận chính thức về vấn đề này, thông tin sẽ được công khai.

Trong khi đó, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI ) cũng có văn bản gửi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, việc Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước là trái với Luật Doanh nghiệp.

Nguyễn KhánhTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn