Sắp miễn, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

29/05/2019 08:09
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Sắp miễn, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp - Ảnh 1.

Người dân đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo đó, bộ này đề xuất mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp gồm lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh... từ 100.000 đồng/lần còn 50.000 đồng/lần. 

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 300.000 đồng/lần còn 100.000 đồng/lần.

Bộ Tài chính cũng dự kiến miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính, doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cũng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp...

L.THANHTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn