Siết việc mua trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng

Thứ ba, 19/6/2018, 15:50 (GMT+7)
Từ ngày 2/8, các ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành, trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ.

Đây là một trong các nội dung thuộc Thông tư số 15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22 quy định việc mua trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Cụ thể, theo quy định mới tại Thông tư này, ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, xếp hạng doanh nghiệp phát hành trái phiếu và ban hành quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp phù hợp quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng muốn mua trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Ảnh: PV.

Ngân hàng muốn mua trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Ảnh: PV.

Trong đó phải có các nội dung như quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro theo đánh giá của các ngân hàng nhằm phát hiện các rủi ro, vi phạm pháp luật và đảm bảo khả năng thu hồi tiền gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp.

Các ngân hàng cũng phải quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng, đầu tư vào các lĩnh vực này.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước quy định các nhà băng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Lý do siết lại việc mua trái phiếu doanh nghiệp, theo nhà quản lý là nhằm phù hợp với các quy định hiện hành khác của pháp luật liên quan và tình hình thực tế về hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng.

Ngoài ra, việc siết này cũng nhằm để tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Lệ ChiTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn