Sở GTVT TP.HCM kiểm điểm về bổ nhiệm cán bộ

26/08/2019 11:53
Xuất phát từ tố cáo các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác bổ nhiệm, chuyển đổi cán bộ xảy ra tại Sở Giao thông vận tải TP, Thanh tra TP đã xác minh và có kết luận

Sáng 26-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Sở GTVT TP.HCM đang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân của Sở có vi phạm liên quan công tác bổ nhiệm, chuyển đổi cán bộ theo kết luận thanh tra của Thanh tra TP.

Trước đó, UBND TP yêu cầu Thanh tra TP tiến hành thanh tra từ đơn tố cáo về các vi phạm trong công tác cán bộ xảy ra tại sở này. Từ đó, Thanh tra TP ban hành 2 kết luận thanh tra: về chấp hành qui định của Đảng và pháp luật công tác tổ chức cán bộ tại Sở Giao thông vận tải thời kỳ 2017 - 2018 và kết luận các nội dung tố cáo xảy ra tại Sở. 

Trên cơ sở đó, Sở GTVT tiến hành kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan gồm: đại diện các phòng, cơ quan đơn vị thuộc sở gồm: Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Ban tổ chức Đảng ủy, Phòng Pháp chế, Thanh tra , phòng Tổ chức cán bộ, đại diện Ban thường vụ Đảng ủy… Cụ thể:

Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư phải kiểm điểm ở bước qui trình thuộc quyền về đề xuất bổ nhiệm ông Bùi Anh Tuấn - phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư không đủ tiêu chuẩn theo chức danh qui định. Ông Tuấn chưa có bằng trung cấp lí luận.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phải kiểm điểm các nội dung: công tác bổ nhiệm còn để xảy ra một số trường hợp hồ sơ thẩm định chưa đảm bảo qui định, dẫn đến có trường hợp bổ nhiệm không đảm bảo qui trình thủ tục. 

Về chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2017 -2018, với chức trách được giao chưa thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra còn để thủ trưởng các đơn vị thuộc sở chuyển đổi không đảm bảo thời gian 5 năm theo qui định, trong đó có 73 trường hợp có thời gian chưa đủ công tác 5 năm, 36 trường hợp thời gian công tác chưa đủ 24 tháng đã chuyển đổi….

Chánh thanh tra Sở GTVT phải kiểm điểm việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 có 17 trường hợp không đảm bảo thời gian giữ vị trí công tác đủ 5 năm theo qui định, trong đó có 24 trường hợp giữ vị trí chưa đủ thời gian 24 tháng đã chuyển đổi.

Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng kiểm điểm việc chuyển đổi 35 trường hợp không đảm bảo thời gian giữ vị trí công tác trong 5 năm, trong đó có 24 trường hợp chưa đủ 24 tháng.

Khu quản lý Đường thủy nội địa chuyển đổi vị trí công tác 9 trường hợp cũng không đủ 5 năm trong năm 2017, trong đó có 1 trường hợp chưa đủ 24 tháng.

Cảng vụ đường thủy nội địa kiểm điểm việc chuyển đổi vị trí công tác trong 2017 - 2018 có 8 trường hợp không đảm bảo thời gian giữ vị trí công tác, trong đó có 2 trường hợp chưa đủ 24 tháng.

Giám đốc Trung tâm Đường hầm sông Sài Gòn phải kiểm điểm vì có 7 trường hợp không đảm bảo thời gian công tác 5 năm đã bị chuyển đổi trong năm 2017.

Khu quản lý giao thông đô thị số 3 kiểm điểm vì chuyển đổi 3 trường hợp trong năm 2017 chưa đủ 5 năm.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy phải kiểm điểm về việc giải quyết tố cáo liên quan đến Đảng viên còn chậm, đã quá thời hạn vẫn không thực hiện hoặc chưa có kết quả giải quyết. Không tham mưu phúc đáp cho các cơ quan đơn vị đã chuyển đơn theo Luật Tố cáo.Tin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn