Thanh Hóa mở kênh tiếp nhận thông tin tố cán bộ vi phạm

Thứ năm, 08/03/2018 - 10:10
Nhằm tiếp nhận phản ánh thông tin dư luận xã hội liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa; việc làm tốt, không tốt, vi phạm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành quy định và mở đường dây tiếp nhận các thông tin phản ánh.

Theo đó, từ ngày 1/3/2018, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân có thể phản ánh về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa; việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tiếp nhận phản ánh những việc làm tốt, không tốt, những vi phạm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế, uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị; các biểu hiện diễn biến về tư tưởng, văn hóa của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp.

Những thông tin phản ánh sẽ được tiếp nhận thông qua số điện thoại 0886.145.145 và địa chỉ email: tiepnhanthongtin@thanhhoa.gov.vn. Thời gian tiếp nhận cuộc gọi trực tiếp trong giờ hành chính.

Nguyên tắc đặt ra đối với việc tiếp nhận thông tin là người cung cấp thông tin được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ; thông tin sẽ được ghi âm đầy đủ, lưu trữ vào phần mềm chuyên dụng và được giữ bí mật tuyệt đối.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tổng hợp, phân loại các thông tin theo từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị, mức độ, tần suất cuộc gọi. Định kỳ hàng tuần báo cáo các luồng dư luận xã hội phản ánh đến Thường trực Tỉnh ủy. Đối với các thông tin có tính chất, mức độ cấp thiết thì báo cáo theo chế độ “khẩn”.

Đối với những người cung cấp thông tin đúng, có giá trị phục vụ kịp thời phát hiện các hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị được đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Đồng thời, người cung cấp thông tin không đúng sự thật, lợi dụng việc cung cấp thông tin để vụ lợi, gây rối, quấy nhiễu hoặc làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, uy tín của người khác, tùy theo mức độ sai phạm sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy TuyênTin tức liên quan

  • Công an làm việc với dân qua Zalo
  • Thứ Hai, ngày 11/3/2019 - 06:05
  • (PL)- Người dân chỉ cần phản ánh các thông tin qua Zalo, Facebook của Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) thì sẽ được giải quyết.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn