Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều khuyết điểm của Bộ Giáo dục

Thứ ba, 16/1/2018 | 15:39 GMT+7
Cơ quan thanh tra chỉ ra Bộ Giáo dục đã tham mưu cho Chính phủ và ban hành chính sách về lương, phụ cấp thâm niên, ưu đãi còn chậm.

Thanh tra Chính phủ ngày 12/1 ra thông báo kết luận thanh tra chuyên đề Công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đạo tạo tại Bộ Giáo dục và Đạo tạo, Bộ Công Thương và một số UBND tỉnh thành

Báo cáo ghi nhận một số mặt đạt được trong giai đoạn 2013-2016 của Bộ Giáo dục khi đã thực hiện đồng bộ nhiều nội dung về đội ngũ nhà giáo, hệ thống cơ sở đào tạo, biên chế sự nghiệp giáo dục... Tuy nhiên, Bộ cũng có nhiều khuyết điểm.

Thanh tra Chính phủ cho rằng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Bộ chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học, trong đó có mạng lưới trường sư phạm.

"Việc tham mưu cho Chính phủ và ban hành bổ sung chính sách về lương, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc phù hợp với vùng miền; chế độ ưu đãi với giáo viên, giảng viên, nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục còn chậm", kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu. 

Bộ Giáo dục bị cho ra chậm ban hành bổ sung chính sách về lương, phụ cấp cho giáo viên. Ảnh minh họa: Quỳnh Trang.

Bộ Giáo dục bị cho ra chậm ban hành bổ sung chính sách về lương, phụ cấp cho giáo viên. Ảnh minh họa: Quỳnh Trang.

Công tác xây dựng và rà soát, điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục đào tạo của Bộ bị đánh giá là chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Một trong những khuyết điểm lớn của Bộ Giáo dục là quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa bám sát thực tế phát triển kinh tế xã hội, phát triển dân số tự nhiên. Vì thế mạng lưới này tuy tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, còn thiếu, chưa đủ tiêu chuẩn.

Vấn đề biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các địa phương cũng là điểm tồn tại của ngành. Bộ giao chỉ tiêu biên chế chưa đúng và đủ theo quy định về định mức số lượng người làm việc đối với từng cấp học; chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác thanh, kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu địa phương thực hiện đúng.

Về thực hiện chế độ chính sách với nhà giáo, Thanh tra Chính phủ cho rằng Bộ Giáo dục đã chậm trễ, thiếu sót. Sau 5 năm thực hiện quy định của Luật viên chức, Nghị định 29 (năm 2012) về tuyển dụng và quản lý viên chức, Bộ này vẫn chưa ban hành văn bản về điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức dang nghề nghiệp và quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục. Việc không tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục trong thời gian dài, đã gây tâm lý không yên tâm công tác trong bộ phận không nhỏ thầy cô.

Có 12 kiến nghị được Thanh tra Chính phủ đưa ra, trong đó vấn đề về chính sách tiền lương, phụ cấp cho giáo viên; tuyển viên chức chuyên trách làm công tác y tế, tài chính kế toán tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập... được nhấn mạnh.

Ngày 17/1, Bộ Giáo dục sẽ làm việc với Thanh tra Chính phủ về các kết luận này.Tin tức liên quan

  • Thanh tra Chính phủ thanh tra nhiều vấn đề tại Bình Định
  • Thứ ba, 08/05/2018 - 22:05
  • Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ được thành lập để kiểm tra trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định trong các vấn đề như: khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn...

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn