Thực hư việc 3 trạm BOT bị dừng thu phí

Thứ Tư, ngày 10/7/2019 - 15:10
(PLO)- Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộViệt Nam vừa có văn bản liên quan đến vấn đề triển khai thu phí không dừng (ETC) tại các dự án BOT Cam Thịnh, BOT Bắc Hải Vân và BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp.

Cụ thể, liên quan đến vấn đề triển khai thu phí ETC tại các dự án BOT Cam Thịnh, BOT Bắc Hải Vân và BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam thông tin về diễn tiến sự việc như sau:

Chiều 9-7, Thứ trưởng Bộ GTVT đã ký văn bản gửi Tổng Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo không tiến hành dừng việc thu phí tại các dự án BOT Cam Thịnh, BOT Bắc Hải Vân và BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp trong ngày 10-7 (như công văn trước đó của Tổng Cục đường bộ Việt Nam ngày 5-7).

Trong diễn biến tiếp theo, sáng 10-7, ba nhà đầu tư của các trạm BOT trên tiếp tục làm việc với Bộ GTVT, đề xuất các điều kiện trước khi ký phụ lục hợp đồng. Các Nhà đầu tư thống nhất chỉ đồng ý ký phụ lục hợp đồng khi Bộ GTVT giải quyết các nội dung sau:

- Bộ GTVT chịu trách nhiệm về năng lực của Nhà đầu tư ETC đã được Bộ GTVT chỉ định, đồng thời cung cấp hồ sơ năng lực cho Nhà đầu tư BOT quản lý và theo dõi.

- Về phí dịch vụ ETC: Trước mắt tạm xác định theo tỷ lệ % doanh thu ETC, đảm bảo không vượt quá mức phí Nhà đầu tư BOT đã ký với Nhà đầu tư ETC và không kéo dài thời gian thu phí. Mức phí dịch vụ ETC sẽ được xác định chính thức trên cơ sở kết quả Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư ETC phải phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng và bảo lãnh hoàn trả tiền thu phí cho Nhà đầu tư BOT.

- Bộ GTVT chủ trì làm việc với Ngân hàng tài trợ vốn để có ý kiến thống nhất trước khi đưa hệ thống ETC vào vận hành.

- Bộ GTVT có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của các đơn vị sau:

Bộ Thông tin truyền thông về điều kiện kết nối thông tin và đảm bảo an toàn dữ liệu của Dự án ETC.

Bộ Tư pháp về tính pháp lý và việc phê duyệt điều chỉnh Dự án ETC; cơ sở việc chỉ định Nhà đầu tư ETC; việc ảnh hưởng đến hợp đồng BOT và hợp đồng tín dụng.

Bộ KH&ĐT về quá trình duyệt, điều chỉnh Dự án ETC và quá trình lựa chọn Nhà đầu tư theo hình thức BOO.

Bộ Tài chính: Về việc bồi thường cho các bên liên quan khi xảy ra tranh chấp hoặc lỗi của hệ thống ETC.

Ngân hàng Nhà nước: chấp thuận nhà cung cấp ETC được cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian; tính liên thông các tài khoản của chủ phương tiện giao thông với tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ ETC.

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Dự án ETC để có cơ sở thanh, quyết toán phí dịch vụ ETC và đánh giá việc thực hiện đúng mục tiêu Dự án ETC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu hoàn thành các nội dung nêu trên trước ngày 31-12-2019. Trường hợp không hoàn thành, các bên thống nhất tạm dừng vận hành hệ thống ETC và báo cáo Thủ tướng xem xét xử lý trách nhiệm của các bên.

Trường hợp xảy ra tranh chấp, Bộ GTVT chủ trì cùng các bên liên quan làm rõ các sai sót, tổn thất để bồi thường thiệt hại.

Việc dừng thu phí chỉ thực hiện khi có sự thống nhất giữa bên A và bên B của Hợp đồng BOT.

Cũng cần nói thêm: Hiện tất cả 3 trạm thu phí trên đã thực hiện thu phí không dừng từ năm 2018. Những thông tin nói 3 trạm BOT Cam Thịnh, BOT Bắc Hải Vân, BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp “bị dừng thu phí” do chưa thực hiện thu phí không dừng là không chính xác.

HƯƠNG TRANG



Tin tức liên quan

  • Kỳ lạ như... thu phí không dừng
  • 03/09/2019 08:16
  • Kỳ lạ bởi trong khi hạn chót tiến hành thu phí không dừng (TPKD) trên toàn quốc chỉ còn chưa đầy 3 tháng nhưng hàng ngàn chủ xe vẫn loay hoay không tìm ra chỗ dán thẻ Etag hoặc dán thẻ rồi cũng không sử dụng được...

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn