Tính thời gian công tác trước khi nghỉ việc hoặc giải ngũ thế nào?

Thứ năm, 07/06/2018 - 14:43
Ông Nguyễn Văn Lai nhập ngũ ngày 23/8/1983, ngày 5/5/1987 chuyển ngành về Công ty Lâm Nghiệp huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tháng 9/1989 làm đơn xin thôi việc, được Công ty chấp nhận cho thôi việc nhưng chưa thanh toán để được hưởng chế độ theo quy định.

Hồ sơ của ông Lai hiện có: Lý lịch quân nhân; Quyết định chuyển ngành của Lữ Đoàn 472; Quyết định tiếp nhận và bố trí công tác của Công ty Lâm nghiệp huyện Bá Thước; Văn bản chấp thuận của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa; Quyết định phân công công tác của Giám đốc Công ty Lâm nghiệp huyện Bá Thước; Giấy xác nhận (Không trợ cấp theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Quyết định thôi việc của Giám đốc Công ty.

Ông Lai hỏi, ông có được cộng nối thời gian trong quân đội và thời gian công tác ở Công ty Lâm nghiệp huyện Bá Thước không? Nếu được thì làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người lao động có thời gian công tác gián đoạn hoặc đã nghỉ việc trước ngày 1/1/1995 thì việc xác định thời gian công tác để tính hưởng BHXH được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 và quy định tại Điểm c Khoản 12 Mục II Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước như sau:

"Những trường hợp không do yêu cầu của tổ chức mà công nhân, viên chức tự ý xin thôi việc, quân nhân xin giải ngũ vì hoàn cảnh riêng, sau được trở lại làm việc thì thời gian công tác trước khi nghỉ việc hoặc giải ngũ không được tính là thời gian công tác liên tục mà chỉ được tính là thời gian công tác nói chung (thời gian nghỉ việc không tính)…”.

Theo nội dung câu hỏi, thì trường hợp của ông Lai nghỉ việc trước ngày 1/1/1995 (tháng 9/1989) do hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc đối tượng theo quy định nêu trên nên thời gian công tác trước khi nghỉ việc không được tính là thời gian công tác liên tục.

Theo Chinhphu.vnTin tức liên quan

  • Bị gián đoạn công tác, có được cộng nối thời gian làm trước đó tính BHXH?
  • Thứ hai, 08/01/2018 - 08:01
  • Bố đẻ tôi sinh ngày 20/12/1957, đóng BHXH từ tháng 3/2001 đến nay, ngày 1/1/2018 đủ tuổi nghỉ hưu. Từ tháng 2/1980 đến tháng 9/1990 làm giáo viên, hiệu phó, Trưởng ban Thư ký HĐND xã Mỹ Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Từ tháng 10/1993 đến 7/1994 bố ông tôi là Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước; từ tháng 8/1994 đến tháng 8/1995 là Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn