TP.HCM nâng cao chất lượng bộ máy hành chính công

02/03/2018 14:11 GMT+7
TP.HCM tập trung nâng cao chất lượng bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn gắn với đạo đức.

TP.HCM nâng cao chất lượng bộ máy hành chính công - Ảnh 1.

TP.HCM tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính công để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đây là mục tiêu trọng tâm của công tác cải cách hành chính của TP Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND TP đã giao Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm 2018 chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp bất thường của HĐND TP Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức vào giữa tháng 3); trong đó tập trung vào nội dung công tác cải cách hành chính và một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Đối với công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh tập trung cải cách hành chính theo từng lĩnh vực, gắn với công tác ủy quyền mạnh mẽ, triệt để nhằm tạo sự chủ động giải quyết nhanh từ các cấp cơ sở, giảm các khâu trung gian, giúp tiết kiệm thời gian, ngăn ngừa phát sinh tiêu cực trong hoạt động công vụ. Các đơn vị sở ngành, tiếp tục ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính phủ điện tử có hiệu quả thực chất tại đơn vị.

Đối với việc đào tạo nguồn cán bộ hành chính, tập trung đào tạo cán bộ có đạo đức, chấp hành kỉ cương, UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, chú trọng xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo kế thừa, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu về năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm.Tin tức liên quan

  • Cải cách bộ máy: Người dân “đo” hiệu quả công việc của chính quyền
  • Thứ ba, 07/08/2018 - 14:44
  • Phường cải cách thủ tục, bộ máy, công việc “trôi” nhanh hơn. Xã thực hiện nhất thể hoá các chức danh lãnh đạo, hợp nhất các cơ quan, người dân đỡ lo phải nuôi công chức “cắp ô”. Với cán bộ, công chức, thay đổi là áp lực, là chọn lọc, cũng là thêm sức mạnh, động lực làm việc…

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn