Trung tâm Lưu ký chứng khoán lãi vượt kế hoạch trăm tỷ

Thứ sáu, 4/5/2018 | 15:19 GMT+7
Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng thấp hơn doanh thu khoảng 10%, nhưng VSD vẫn vượt kế hoạch hơn 110 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính 2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ghi nhận doanh thu hoạt động nghiệp vụ đạt 576 tỷ đồng. Dịch vụ lưu ký chứng khoán dẫn đầu tỷ trọng đóng góp doanh thu với 45%, tiếp đến là dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, thanh toán gốc và lãi trái phiếu…

Nhờ khoản tiền ngân hàng tính đến cuối năm tăng mạnh, lên gần 1.100 tỷ đồng nên doanh thu hoạt động tài chính xấp xỉ 41 tỷ đồng. Phần lớn trong số này là tiền gửi thanh toán hộ cổ tức, tiền của các thành viên chuyển về cho VSD để thực hiện ký quỹ chứng khoán phái sinh.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến khiến tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn doanh thu khoảng 10%. Cụ thể, VSD ghi nhận lãi trước thuế xấp xỉ 362 tỷ đồng và vượt kế hoạch hơn 110 tỷ đồng.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, một trong những đặc điểm hoạt động ảnh hưởng đến báo cáo tài chính là chứng khoán phái sinh hoạt động từ giữa năm, nhưng VSD vẫn chưa thu phí nhằm hỗ trợ thị trường trong giai đoạn đầu.

Tổng giá trị chứng khoán lưu ký tại VSD tính đến cuối năm là 1,55 triệu tỷ đồng, tăng hơn 184.600 tỷ đồng. Chứng khoán giao dịch khách hàng trong nước chiếm gần phân nửa trong số này.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là công ty TNHH MTV trực thuộc Bộ Tài chính, được xếp hạn Tổng công ty với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm nay lần lượt đạt 520 tỷ đồng và 226 tỷ đồng. Theo lộ trình của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty dự kiến năm nay sẽ cung cấp thêm dịch vụ cho các sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), bù bù trừ thanh toán hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ và chỉ số mới.

Phương ĐôngTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn