Văn phòng Chính phủ đề nghị giải quyết kiến nghị của hàng loạt doanh nghiệp quảng cáo

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:37
Hàng loạt doanh nghiệp hoạt động quảng cáo bày tỏ lo lắng trước thông tin UBND Thành phố Hà Nội có kế hoạch thu hồi lại trên 400 biển quảng cáo hợp pháp ngoài trời để đấu thầu lại. Trong khi đó, Văn phòng Chính phủ và Bộ VHTT&DL đề nghị UBND TP Hà Nội giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp.

Bộ VHTT&DL vừa có Công văn số 3908/BVHTTDL-VHCS do Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ ký ngày 29/9 gửi UBND TP Hà Nội cho biết: Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của những Doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc triển khai quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại thành phố Hà Nội. Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Quảng cáo về trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời; khoản 2 Điều 28 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai quy hoạch quảng cáo ngoài trời sau khi được phê duyệt; niêm yết văn bản quy hoạch và bản vẽ chi tiết quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân các cấp và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

Văn phòng Chính phủ đề nghị giải quyết kiến nghị của hàng loạt doanh nghiệp quảng cáo - Ảnh 1.

Bộ VHTT&DL đề nghị UBND TP Hà Nội giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời cần lưu ý đến việc ưu tiên kế thừa các vị trí quảng các phù hợp với quy hoạch đã có trước theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 37 Luật Quảng cáo, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Trên cơ sở các quy định pháp luật nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết các kiến nghị của Doanh nghiệp quảng cáo trên định bàn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền".

Cùng đó, ngày 4/9, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có công văn số 8393/VPCP-ĐMDN do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng ký gửi UBND TP Hà Nội.

Công văn cho biết: Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Văn phòng Chính phủ nhận được kiến nghị của các Doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc triển khai quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1997/QĐ-UB ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản nêu trên đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét, xử lý và trả lời kiến nghị của các Doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp trước ngày 18 tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ đề nghị giải quyết kiến nghị của hàng loạt doanh nghiệp quảng cáo - Ảnh 2.

Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét, xử lý và trả lời kiến nghị của các Doanh nghiệp.

Trong đơn kiến nghị gửi đến Báo Dân trí, Các doanh nghiệp cho rằng: Luật Quảng cáo được chính thức ban hành ngày 1/1/2013. Tuy nhiên, sau 4 năm chờ đợi, ngày 24/4/2018, UBND TP. Hà Nội mới ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2050.

Tháng 5/2018, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã gửi Dự thảo kế hoạch triển khai đến Hiệp hội Quảng cáo xin ý kiến đóng góp (dự thảo lần 1). Về cơ bản, các doanh nghiệp trong Hiệp hội đều đồng tình với bản dự thảo này, nó khẳng định tính kế thừa theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 13/1/2018 và Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của UBND thành phố.

Nhưng sang tháng 8/2018, trong bản dự thảo lần 2 lại có chủ trương thu hồi đối với các vị trí quảng cáo được kế thừa, điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định 348/QĐ-UBND để đấu thầu. Bản dự thảo lần 2, UBND thành phố đã lấy ý kiến tham gia, đóng góp của các ban, ngành nhưng gần 1 tháng nay chưa gửi cho Hiệp hội quảng cáo Việt Nam để lấy ý kiến như dự thảo lần 1, trong khi đó nội dung của dự thảo lần 2 đã thay đổi nhiều điểm quan trọng so với trước.

Từ đó, các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành Phố Hà Nội đề nghị Thành phố Hà Nội công bố quy hoạch chi tiết theo quy định phê duyệt quy hoạch số 1997/QĐ-UB. Đồng thời, các doanh nghiệp đề nghị được đối thoại với UBND thành phố về việc thu hồi tài sản hợp pháp và tổ chức đấu giá những vị trí quảng cáo mà các doanh nghiệp đã được pháp luật thừa nhận.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh ThếTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn