Vũ trường, quán karaoke phải đóng cửa trước 2 giờ sáng

Thứ ba, 02/10/2018 - 14:09
Đây là một trong những nội dung mới có trong Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường đang được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các bộ ngành có liên quan.

Theo dự thảo, ngoài các quy định bắt buộc về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, yêu cầu về cách âm, ánh sáng, thiết bị báo động và chỉ sử dụng các bài hát trong danh mục được phép phổ biến lưu hành, hình ảnh phù hợp thuần phong mỹ tục… thì các nhân viên phục vụ tại vũ trường, karaoke phải đảm bảo ăn mặc phù hợp, đeo thẻ có tên, ảnh rõ ràng. Đặc biệt, các vũ trường, quán karaoke sẽ phải đóng cửa từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, quá trình quản lý dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không đáp ứng được tình hình phát triển kinh tế của đất nước hiện nay, cũng như chủ trương của Đảng và Chính phủ về cải cách hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh.

Vì vậy việc ban hành Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là cần thiết. Sự ra đời của Nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được thống nhất thực hiện theo các quy định của pháp luật, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay.

Cũng theo dự thảo Nghị định, các tổ chức, cá nhân được cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bản quyền tác giả, hợp đồng lao động, an toàn lao động, bảo hiểm, phòng chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định cắt giảm một số điều kiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke so với quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, cắt giảm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke, thay thế bằng thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke và tăng cường quản lý nhà nước bằng phương pháp hậu kiểm.

Với dịch vụ kinh doanh vũ trường, không được cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi, không được hoạt động từ 2 - 8h sáng và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bản quyền tác giả, hợp đồng lao động, an toàn lao động, bảo hiểm, phòng chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

H.AnhTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn