04 hành vi, chuẩn mực xử sự nơi công cộng của công chức, viên chức ngành BHXH

Ngày hỏi:15/02/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức ngành BHXH. Tôi có chút thắc mắc theo quy định hiện nay thì hành vi, chuẩn mực xử sự nơi công cộng của công chức, viên chức ngành BHXH quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ là các quy định về những việc phải làm hoặc không được làm khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị mình, với các cơ quan đơn vị Nhà nước liên quan ở Trung ương và địa phương, với các tổ chức trong xã hội có liên quan đến nhiệm vụ được giao và trong giải quyết các yêu cầu của công dân

   Theo quy định tại Điều 14 Quyết định 889/QĐ-BHXH năm 2018, về hành vi, chuẩn mực xử sự nơi công cộng của công chức, viên chức ngành BHXH như sau:

   1. Thực hiện nếp sống văn hóa, quy tắc, quy định nơi công cộng. Giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật khi lên, xuống tàu, xe, khi qua đường. Gương mẫu chấp hành luật giao thông.

   2. Giữ gìn trật tự xã hội và vệ sinh nơi công cộng. Kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật, những hoạt động mê tín dị đoan, thủ tục lạc hậu.

   3. Không có hành vi hoặc làm những việc trái với thuần phong mỹ tục.

   4. Không đánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội, hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động giải trí không lành mạnh dưới mọi hình thức.

   Trên đây là quy định về hành vi, chuẩn mực xử sự nơi công cộng của công chức, viên chức ngành BHXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn