5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:22/11/2019

Được biết đã có quy định về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, vậy tôi muốn biết có những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào được đề ra trong cải cách chính sách bảo hiểm xã hội? Cảm ơn nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội

   2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội

   3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

   4. Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

   5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn