6 tháng đóng BHXH hưởng chế độ thai sản có buộc phải liên tục không?

Ngày hỏi:02/12/2019

Cho em hỏi về vấn đề Chế độ thai sản ạ. Em làm công ty A từ tháng 3-2015 đã tham gia bhxh cho đến tháng 5-2019 & em nghỉ việc. Em qua công ty B em làm em đóng bhxh từ tháng 9-2019. Hiện giờ em có em bé. Ngày dự sanh của em là ngày 8/3/2020. Em sẽ làm & đóng bảo hiểm tới lúc sanh em bé khoảng 15/2/2020. Vậy cho em hỏi em có đủ điều kiện hưởng Chế độ thai sản không ạ? Em có hỏi phòng nhân sự công ty em thì được chị bên bhxh trả lời là phải đóng liên tiếp 6 tháng mới được hưởng. Xin tư vấn giúp em. Em cảm ơn nhiều ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   ...

   b) Lao động nữ sinh con;

   ...

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Như vậy, thông thường thì lao động nữ để được hưởng chế độ thai sản thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Riêng, đối với trường hợp phải nghỉ trước khi sinh để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì chỉ cần đóng 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

   Đồng thời, căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

   1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

   a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì: Ngày dự sinh của bạn là ngày 8/3/2020.

   => Theo quy định trên thì Tháng 3 này sẽ không được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh.

   => Thời gian 12 tháng trước khi sinh trong trường hợp này từ 3/2019 - 2/2020.

   Từ 3/2019 - 5/2019 bạn đóng bảo hiểm xã hội 2 tháng tại công ty cũ.

   Bạn đóng bảo hiểm xã hội tại công ty mới từ 9/2019 và tiếp tục đóng đến 15/2/2020 tức là 6 tháng nữa.

   Lưu ý: Tháng 2/2020 bạn vẫn được tính là có đóng bảo hiểm xã hội theo vì tháng đó bạn sẽ không nghỉ trên 14 ngày quy định tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 (Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.)

   => Tổng thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội trong 12 tháng trước khi sinh là 7 tháng, đủ điều kiện để bạn hưởng chế độ thai sản.

   => Thời gian đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh không bắt buộc phải đóng liên tục.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn