Ai là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Ngày hỏi:19/11/2015
Tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân và có ký hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng. Tôi nghe nói có quy định bắt buộc người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vậy trường hợp của tôi có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Tôi đang có ý định ký hợp đồng lao động với một công ty khác vậy tôi có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp ở cả hai nơi hay không? (Thu Ngân – Nam Định)

  Nội dung này được Luật gia Phan Thùy Dung - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Phan Thùy Dung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để chị tham khảo, như sau:

   Theo Luật Việc làm năm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp

   “Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp
   1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
   a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
   b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
   Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
   2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
   3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này” (Điều 43)

   Như vậy, trong trường hợp này chị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013.
   Trong trường hợp chị giao kết và thực hiện nhiều hợp đồng lao đồng lao động thì theo quy định của pháp luật chị chỉ phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp với công ty mà chị giao kết đầu tiên.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn