Ai phải đóng tiền bảo hiểm y tế khi chậm báo giảm?

Ngày hỏi:04/05/2020

Bạn Ly Trang Tp.HCM hỏi: Minh hỏi chút nếu báo giảm BHYT chậm thì hướng xử lý thế nào? Ai phải đóng tiền bảo hiểm y tế khi chậm báo giảm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định trách nhiệm của đơn vị thu BHXH như sau:

   Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

   ...

   Như vậy, nếu công ty bạn chậm báo giảm BHYT thì công ty sẽ có trách nhiệm đóng BHYT của tháng đó cho người lao động. Mức đóng theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP là bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn