Báo giảm ốm và không đóng BHXH

Hỏi về giảm ốm. Công ty tôi tính lương từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng này. VD lương tháng 10 tính công từ 26/09 đến ngày 25/10. Nhưng công ty tôi tính cắt giảm ốm đau không đóng BHXH từ 16 tháng trước đến 15 tháng này. VD:Từ 20/09 đến 07/10 sau khi trừ Chủ nhật và ngày nghỉ ra, công ty cho tôi ốm 15 ngày liên tiếp. Khi đó công ty cắt giảm ốm và không đóng BHXH tháng 10/2013 cho tôi. Như vậy có đúng không?

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Điều 54 Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Quy định về quản lý mức đóng, đã quy định:
   Người lao động tăng mới hoặc ngừng việc, nghỉ việc trong tháng, có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương trong tháng, thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động như sau:
   -Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó.
   - Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng tiếp theo tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;
   - Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn