Bảo hiểm Golden Care của PVI có phải bảo hiểm nhân thọ hay không?

Ngày hỏi:24/03/2011

Chào luật sư Theo mục IV.2.8 phần C TT 130/2008/TT-BTC có quy định "chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động" không được coi là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Công ty tôi, ngoài việc nộp BHXH, BHYT theo quy định còn mua cho CBCNV bảo hiểm kết hợp con người mức trách nhiệm cao của Tổng công ty bảo hiểm dầu khí (PVI), PVI gọi là bảo hiểm Golden care. Luật sư có thể cho tôi biết những loại bảo hiểm nào được coi là bảo hiểm nhân thọ? và Golden care mà tôi kể trên có phải là bảo hiểm nhân thọ hay không? Cảm ơn luật sư. Đỗ Thị Mai

  Nội dung này được Dân luật tư vấn như sau:

  • Tôi hiểu vấn đề bạn quan tâm là các loại bảo hiểm khác có được đưa vào chi phí hay không? Câu trả lời từ Tổng cục thuế là trừ bảo hiểm bắt buộc các loại bảo hiểm khác không được khấu trừ khi xác định TNChịu thuế TNDN.

   Trả lời câu hỏi của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nêu tại Hội nghị đối thoại với Người nộp thuế năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

   Câu hỏi 1: Đề nghị BTC hướng dẫn việc DN nói chung và DN bảo hiểm nói riêng mua bảo hiểm cho người lao động ngoài bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế Nhà nước. Thông tư 130 không cho phép tính trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi mua bảo hiểm cho người lao động. Thực tế chi phí này là cần thiết nhằm bảo vệ rủi ro, tăng thêm quyền lợi cho người lao động. Đề nghị BTC cho phép hạch toán chi phí bảo hiểm cho người lao động của DN nói chung và DN bảo hiểm nói riêng vào chi phí hợp lệ trước thuế. Nếu khoản này được quy định rõ ràng trong hợp đồng lao động hay thỏa ước lao động tập thể được coi là phí sử dụng lao động thuộc nghĩa vụ của DN quy định trong Luật lao động khi rủi ro, thiên tai, tai nạn, ốm đau, bệnh tật xảy ra cho người lao động.

   Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC thì các khoản chi bảo hiểm cho người lao động theo quy định của Nhà nước như chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

   Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ hoặc các khoản bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (theo quy định tại điểm 2.8 mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC).


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ bảo hiểm nhân thọ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn