Bảo hiểm thất nghiệp được hưởng mấy lần?

Ngày hỏi:27/10/2018

Chào anh chị, tôi làm việc tại doanh nghiệp cũ được 18 tháng và được công ty đóng BHXH và BHTN đầy đủ, sau khi nghỉ việc tại công ty cũ tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng. Hiện tại tôi đang làm việc tại doanh nghiệp mới được 10 tháng, tôi thấy công việc ở đây không phù hợp lắm. Vậy cho tôi hỏi sau khi tôi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không? Khi trước đó tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần rồi?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảo hiểm thất nghiệp được hưởng mấy lần?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 45 Luật Viêc làm năm 2013 thì:

   "1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này."

   Như vậy, theo quy định thì trên thì không giới hạn số lần được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi bạn đã hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính lại từ đầu. Có nghĩa là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 18 tháng tại công ty cũ bạn đã được trợ cấp thất nghiệp rồi thì bạn sẽ không được tính nữa.

   Theo như bạn trình bày là hiện tại bạn đang làm việc ở công ty mới được 10 tháng có tham gia BHXH và bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Nếu bạn đóng đủ 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tại công ty mới thì sau khi bạn nghỉ việc bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn về số lần được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn