Bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với những đối tượng nào?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với những đối tượng nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tư vấn như sau:

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với những đối tượng sau:
   - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sau:
   + Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà nước.
   + Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp.
   + Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
   +Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
   + Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác.
   + Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng vũ trang.
   + Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các nghành văn hoá khác, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác.
   + Trạm y tế xã, phường, thị trấn.
   + Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định khác.
   + Các tổ chức có sử dụng lao động.
   - Cán bộ,công chức, viên chức theo pháp lệnh cán bộ, công chức.
   - người lao động, xã viên làm việc mà hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong các hợp tác xã thành lập, hoạt động theo luật hợp tác xã.
   - Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tổ chức theo quy định của pháp luật, làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, khi hết hạn hợp đồng mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đó thì phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
   - Người lao động theo quy định nêu trên đi học, thực tập, công tác, điều dưỡng trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương tiền công thì cũng thuộc đối tượng thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc.
   - Người lao động làm việc và hưởng tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.
   Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp đã thực hiện giao khoán đất có quy định riêng.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Tỉnh Tuyên Quang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn