Bảo hiểm xã hội không thể sang tên

Tôi công tác trong quân đội được 13 năm, nay tôi muốn phục viên để đi xuất khẩu lao động và có xin bảo lưu kết quả bảo hiểm do điều kiện không thể đóng tiếp. Vậy tôi có thể sang tên cho người khác được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Hoàng Xuân Hiến tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 15, Điều 70 và khoản 2, Điều 73, Luật Bảo hiểm xã hội 2006, thì người lao động có các quyền sau đây: 1. Được cấp sổ bảo hiểm xã hội; 2. Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc; 3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời; 4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây: a) Đang hưởng lương hưu; b) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; c) Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; 5. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; 6. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 18; yêu cầu tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin quy định tại khoản 11, Điều 20 của luật này; 7. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội; 8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Về điều kiện hưởng lương hưu: 1) Người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. 2) Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định tại điểm b, khoản 1 điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng: "Không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội".

   Như vậy, đối chiếu quy định của pháp luật, ông Nguyễn Văn Sang mới công tác được 13 năm, chưa đủ điều kiện để được hưởng lương hưu, nên ông có thể làm thủ tục để được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động chỉ có quyền được cấp sổ bảo hiểm, nhận sổ bảo hiểm khi không còn làm việc nữa và có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và một số các quyền nêu ở trên, không có quyền sang tên cho người khác.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn